Historisk arkiv

Nytt styre og klagenemnder i NOKUT

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har i dag oppnevnt ny leder og nye medlemmer til styret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT. Det er også oppnevnt to klagenemnder som erstatter dagens felles klagenemnd.

Pressemelding

Nr.: 01-07
Dato: 11.01.06

Nytt styre og klagenemnder i NOKUT

Kunnskapsdepartementet har i dag oppnevnt ny leder og nye medlemmer til styret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT. Det er også oppnevnt to klagenemnder som erstatter dagens felles klagenemnd.

Ny leder i styret blir Petter Aaslestad, Trondheim. Aaslestad er professor i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU og har vært medlem av NOKUTs styre siden 2005.

De øvrige oppnevnte medlemmene er:

Professor Hanne Foss Hansen, København
Student Maria Serafia Fjellstad, Trondheim
Professor Inger Johanne Pettersen, Bodø
Fagsjef Gunnar Visnes, Oslo

Nye varamedlemmer er:

Student Mikael Strand, Oslo
Professor Bård Mæland, Hafrsfjord
Forsker Karl-Erik Brofoss, Oslo, gjenoppnevnes

Etter denne oppnevningen har styret i NOKUT følgende sammensetning:

Medlemmer:

Professor Petter Aaslestad, Trondheim (leder), oppnevnt fram til 31. desember 2008
Førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, Oslo, oppnevnt fram til 31. desember 2008
Professor Hanne Foss Hansen, København, oppnevnt fram til 31. desember 2008
Fagsjef Gunnar Visnes, Oslo, oppnevnes fram til 31. desember 2010
Direktør Per Arne Syrrist, Moss, oppnevnt fram til 31. desember 2008
Student Maria Serafia Fjellstad, Trondheim, oppnevnes fram til 31. desember 2008
Professor Inger Johanne Pettersen, Bodø, oppnevnes fram til 31.12.2010
Rådgiver Astrid Børsheim, NOKUT, oppnevnt fram til 31.12.2008

Varamedlemmer:

Student Mikael Strand, Oslo, oppnevnes fram til 31.12.2008
Professor Bård Mæland, Hafrsfjord, oppnevnes fram til 31.12.2010
Forsker Karl-Erik Brofoss, Oslo, oppnevnes fram til 31.12.2010
Rådgiver Wenche Froestad, NOKUT, oppnevnt fram til 31.12.2008

Nye klagenemnder i NOKUT

Kunnskapsdepartementet har i dag oppnevnt nye klagenemnder i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT. Fra 11. januar 2007 vil det være to klagenemnder i NOKUT; én som avgjør klager på vedtak fattet etter lov 1. april 2005 om universiteter og høyskoler og én som avgjør klager på vedtak fattet etter lov 20. juni 2003 om fagskoleutdanning. De to klagenemndene erstatter dagens felles klagenemnd.

Departementet har valgt å oppnevne en egen klagenemnd for fagskoleutdanning for å sikre at klagenemnda innehar god kompetanse om fagskolefeltet. Dette er viktig for å kunne gjennomføre god klagebehandling og dermed sikre legitimitet for nemndas avgjørelser. Samtidig er det delviss overlappende sammensetning av de to klagenemndene ved at leder og leders vararepresentant samt ett av medlemmene er med i begge nemndene. Det sikrer et helhetsperspektiv på klagebehandlingen av vedtak fattet innen ulike deler av NOKUTs ansvarsområde.

Klagenemnda for høyere utdanning har for perioden 11. januar 2007 til og med 31. desember 2010 følgende sammensetning:

Kjell Frønsdal, Gulating lagmannsrett (leder)
Margareth Christophersen, Gulating lagmannsrett (vara for leder)

Knut Ingar Westeren, Høgskolen i Nord-Trøndelag (medlem)
Øystein Aspaas, Høyskolen i Tromsø (varamedlem)

Ingrid Bergslid Salvesen, Universitetet i Tromsø (medlem)
Siri Margrethe Løksa, Universitetet for miljø- og biovitenskap (varamedlem)

Heidi Leganger-Krogstad, Det teologiske Menighetsfakultetet (medlem)
Harald Nygaard, Ansgar Teologiske høyskole (varamedlem)

Øistein Østtveit Svelle, Studentenes landsforbund (medlem)
Sine Halvorsen, Studentenes landsforbund (varamedlem)

Jannicke Espeland, Norsk Studentunion (medlem)
Benjamin Jonsrud, Norsk Studentunion (varamedlem)

Klagenemnda for fagskoleutdanning har for perioden 11. januar 2007 til og med 31. desember 2010 følgende sammensetning:

Kjell Frønsdal, Gulating lagmannsrett (leder)
Margareth Christophersen, Gulating lagmannsrett (vara for leder)

Knut Ingar Westeren, Høgskolen i Nord-Trøndelag (medlem)
Ingrid Bergslid Salvesen, Universitetet i Tromsø (varamedlem)

Knut Erik Beyer-Arnesen, IT-akademiet (medlem)
Hanne Grete Mosvold, Nærings Akademiet (varamedlem)

Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet (medlem)
Aud Larsen, Østfold Fagskole (varamedlem)

Eilin Bye Sævik, student, Fagskolen i Gjøvik (medlem)
Jannicke Valen, student, Norges Kreative Fagskole (varamedlem)