Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Stortingsmelding om språkopplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Språk er det viktigste verktøyet skolen kan gi barn og unge for læring og identitetsbygging. Mer enn noen gang krever samfunnet at vi mestrer språk i alle typer arbeid og samfunnsdeltakelse, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal som nå vil fremme en stortingsmelding om språkopplæring.

– Språk er det viktigste verktøyet skolen kan gi barn og unge for læring og identitetsbygging. Mer enn noen gang krever samfunnet at vi mestrer språk i alle typer arbeid og samfunnsdeltakelse. Språkopplæringen må styrkes, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal som nå vil fremme en stortingsmelding om språkopplæring.

Stortingsmeldingen vil omfatte språkopplæring i et flerkulturelt og livslangt perspektiv og omhandle både språkopplæring og språkstimulering i førskolealder, grunnskole, videregående opplæring og lærerutdanning. Mangfoldet i språkopplæringen vil stå sentralt, og meldingen vil blant annet ta for seg opplæring i norsk, samisk, tegnspråk, minoritetsspråk og fremmedspråk.

 – En sentral oppgave er å legge til rette for at alle utvikler gode ferdigheter i norsk, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal. – Minoritetsspråklige må gis ekstra oppmerksomhet, særlig de som kommer til Norge som tenåringer eller voksne. Vi trenger også en samlet strategi for nynorsk i opplæringen. En annen viktig oppgave er å forberede for deltakelse i et internasjonalt og flerkulturelt samfunn hvor flerspråklig kompetanse blir viktig. Etter innføringen av Kunnskapsløftet velger stadig flere elever språkfag på ungdomsskolen, men jeg er bekymret over at elevene ser ut til å velge bort språk i videregående opplæring, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Kunnskapsdepartementets stortingsmelding om språkopplæring vil bli fremmet i 2007 og komplettere Kirke- og kulturdepartementets stortingsmelding om språkpolitikk. Språkpolitikk i høyere utdanning og forskning vil være en del av KKDs stortingsmelding.

Til toppen