Historisk arkiv

Statsråd Tora Aasland:

– Ser frem til debatt om høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utvalget for høyere utdanning leverte i dag sin utredning ”Sett under ett – ny struktur i høyere utdanning” til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Utvalget foreslår å slå sammen høgskoler og universiteter. – Jeg ser frem til en konstruktiv debatt, sier Aasland.

Utvalget for høyere utdanning leverte i dag sin utredning ”Sett under ett – ny struktur i høyere utdanning” til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Utvalget foreslår blant annet å slå sammen høgskoler og universiteter.
– Jeg ser frem til en konstruktiv debatt utover våren og sender nå rapporten ut på høring, sier Aasland.

Foto: Steinar Stjernø og Tora Asland.

– Jeg ønsker ikke å konkludere om forslagene før vi har hentet innspill fra hele sektoren. Mitt  inntrykk er imidlertid at utvalget har levert en grundig og god analyse av norsk høyere utdanning og de utfordringer vi står overfor,  sier Aasland.

Utvalget foreslår blant annet at strukturen av universiteter og høyskoler endres gjennom sammenslåinger for å møte de utfordringene utvalget ser for høyere utdanning og forskning, og for å skape større og mer robuste enheter.

Utvalget for høyere utdanning ble oppnevnt av regjeringen Stoltenberg II 24. mai 2006  og har hatt som mandat å vurdere den videre utviklingen av norsk høyere utdanning i lys av samfunnets behov. Utvalget har anlagt et tidsperspektiv på 10 til 20 år.  

– Uavhengig av hvilke løsninger vi velger til slutt er det tre ting vi skal oppnå: En mangfoldig sektor med plass til både forskning og profesjonsutdanning, styrke den norske forskningsevnen og sørge for at prinsippet om lik rett til høyere utdanning fremdeles er forankret i det norske samfunnet. 

IllustrasjonsbildeNOU2008_3

Utredningen sendes på høring med frist 1. mai.

Klikk her for å høre lydfil fra pressekonferansen

Lenke til utvalgets mandat