Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2008:

143 millioner kroner mer til universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

35-08

Basisbevilgningene til universiteter og høyskoler styrkes med 143,1 millioner kroner for 2008. Allerede gjennom kommende halvår vil dette bidra til å styrke handlingsrommet i sektoren.

Basisbevilgningene til universiteter og høyskoler styrkes med 143,1 millioner kroner for 2008. Allerede gjennom kommende halvår vil dette bidra til å styrke handlingsrommet i sektoren.  

Dette er en av de viktigste satsningene i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) som legges frem i dag. Forsknings – og høyere utdanningsminister Tora Aasland sier hun er svært godt fornøyd.

- Innenfor et stramt budsjettopplegg har regjeringen valgt å prioritere opp universiteter og høyskoler. God og stabil finansiering er en forutsetning for at denne sektoren kan drive langsiktig forskning og kunnskapsutvikling av høy kvalitet. 

Aasland legger også stor vekt på at forslaget om økte bevilgninger fremmes allerede nå. 

- Dette sikrer at universiteter og høyskoler kan bruke de økte rammene gjennom høstsemesteret 2008. Planleggingen av dette kan allerede starte før sommeren, sier Aasland. 

Den økte basisbevilgningen på 143,1 millioner kroner tilsvarer halvårseffekten av den reduksjonen i bevilgningene som ble vedtatt for hele 2007.  

Regjeringens mål med det nye satsningsforslaget er å sikre høyere utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet. Regjeringen mener en velfungerende universitets- og høyskolesektor også er en forutsetning og et virkemiddel for at Norge kan møte nye miljøutfordringer og håndtere sentrale velferdsoppgaver innenfor helse, omsorg og utdanning.

Lenke til oversikt over bevilgninger til de ulike institusjonene 

Lenke til Kunnskapsdepartementets budsjettsider