Historisk arkiv

Nasjonalt senter for skriving til Høgskolen i Sør-Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Gode skriveferdigheter er en viktig forutsetning for å lykkes i utdanning og arbeid. Jeg er glad for å kunne si at et nytt nasjonalt senter for skriving skal ligge ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, sier Tora Aasland, statsråd for høyere utdanning og forskning.

- Gode skriveferdigheter er en viktig forutsetning for å lykkes i utdanning og arbeid, men vi vet mindre om dette området enn om lesing. Derfor er jeg glad for å kunne si at et nytt nasjonalt senter for skriving skal ligge ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, sier Tora Aasland, statsråd for høyere utdanning og forskning.

Forslaget om et nasjonalt senter for skriving i opplæringen ble fremmet i stortingsmeldingen om språkopplæring, som ble lagt fram i mai.

- Vi har fått innspill fra sentrale skrivemiljøer, og alle institusjoner i universitets- og høgskolesektoren har fått anledning til å komme med synspunkter når det gjelder lokalisering. Det har vært stor enighet om at Høgskolen i Sør-Trøndelag er et godt valg, sier Aasland.

Senteret skal være et nasjonalt ressurssenter for skrivestimulering og skriveopplæring i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Utvikling av arbeidsmåter, læringsstrategier og vurderingsformer i skriveopplæringen og systematisering av gode eksempler er blant oppgavene senteret vil få. En viktig oppgave vil også være å formidle kunnskap om skriving i opplæringen til foreldre og til allmennheten.

Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake med mandat for senteret på et senere tidspunkt.