Historisk arkiv

Fremleggelse av statsbudsjettet 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen legger 13. oktober frem forslaget til statsbudsjett for 2010. I den forbindelse vil forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell presentere hovedprioriteringer for sine fagområder for 2010.

Regjeringen legger 13. oktober frem forslaget til statsbudsjett for 2010. I den forbindelse vil forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell presentere hovedprioriteringer for sine fagområder for 2010. 

Dette skjer:

Statsråd Tora Aasland for forskning og høyere utdanning: 

 Tid:   Tirsdag 13. oktober kl. 13.30

 Sted:  Møterom D 2511, Akersgt. 59, Oslo 

Aaslands pressekonferanse vil også bli direkte overført på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil presentere tiltak for barn og unge innen den kommunale sektor i statsbudsjettet for 2010 sammen med kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. I tillegg vil de presentere hovedprioriteringer innenfor sine områder,

 Tid:   Tirsdag 13. oktober kl. 13.30

 Sted:  Kantina i R5, Akersgt. 59, Oslo 

Vi gjør oppmerksom på at budsjettdokumentene vil kunne leses på departementets nettside fra klokken 10.00 www.regjeringen.no/kd. Budsjettstoff omkring barnehager, utdanning og forskning kan også leses på Finansdepartementets budsjettportal fra samme tidspunkt.