Forsiden

Historisk arkiv

Lærerne kan bruke pluss- og minuskarakterer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Jeg vil sørge for en snarlig endring av regelverket slik at lærerne igjen kan benytte pluss- og minuskarakterer som del av underveisvurderingen. I tillegg til karakterer forutsetter jeg at eleven hele veien får tilbakemelding om sin faglige utvikling, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

- Jeg vil sørge for en snarlig endring av regelverket slik at lærerne igjen kan benytte pluss- og minuskarakterer som del av underveisvurderingen. I tillegg til karakterer forutsetter jeg at eleven hele veien får tilbakemelding om sin faglige utvikling, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Etter endringer i august i år går det nå fram av forskriften til opplæringsloven at det kun skal benyttes hele tallkarakterer. Dette gjelder i alle deler av vurderingen. Hvor klar karakteren er, må eventuelt tydeliggjøres gjennom beskrivelser av elevens kompetanse, ikke med pluss og minus.

- Intensjonen var å sørge for mer nyanserte tilbakemeldinger til elevene, men de reaksjonene vi har fått fra både lærer og elever tyder på at effekten har vært det motsatte, sier kunnskapsministeren. Jeg vil derfor be Utdanningsdirektoratet vurdere om, og i så fall hvilke formelle endringer som nå må gjøres i regelverket, for at pluss- og minuskarakterer igjen skal kunne benyttes.

I vurderingen av prestasjoner skal læreren gi eleven tilbakemelding om elevens kompetanse i faget og hva eleven kan gjøre for å utvikle seg i faget. Hvis læreren mener det er nødvendig og læringsfremmende for eleven å få mer informasjon knyttet til selve karakteren, bør han/hun bruke vurdering uten karakter som en del av tilbakemeldingen. Dette vil forklare eleven om det er en sterk/svak karakter samt gi veiledning om hvordan eleven kan oppnå en bedre karakter neste gang.

- En presisering om bruk av karakterer vil slik jeg ser det raskt kunne komme på plass. I mellomtiden forventer jeg at den enkelte lærer selv praktiserer vurderingene på en fornuftig måte, sier Kristin Halvorsen.