Historisk arkiv

Norge får åtte forskningssentre for miljøvennlig energi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norges forskningsråd har pekt ut åtte forskningssentre for miljøvennlig energi. - Gjennom å skape forskningssentra for miljøvennlig energi bygger vi opp kompetansemiljøer som kan være en motor for framveksten av nye, miljøvennlige energiløsninger, sier statsråd Tora Aasland.

- For regjeringen er det avgjørende at kunnskap ligger i bunn for vår satsing på fornybare energikilder. Gjennom å skape forskningssentra for miljøvennlig energi bygger vi opp kompetansemiljøer som kan være en motor for framveksten av nye, miljøvennlige energiløsninger, sier statsråd Tora Aasland

Det er Norges forskningsråd som har pekt ut åtte forskningssentre for miljøvennlig energi. Sentrene vil samle det beste av norsk kompetanse til en langsiktig og fokusert innsats på viktige områder der Norge har fortrinn og konkurransekraft.

De nye sentrene får hver inntil 20 millioner kroner årlig i fem år, med mulighet for forlengelse til åtte år.

Langsiktig satsing
-Satsingen på fornybare og klimavennlige energiløsninger skal være langsiktig. En satsing på forskning og utvikling legger grunnlaget for mange nye ideer og teknologiske løsninger, som kan øke Norges fornybare energiproduksjon og skape nye eksportnæringer, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen da han lanserte de nye sentrene. 

Konkurransedyktige forskningssentre
De aller fleste områder innen forskning på miljøvennlig energi blir nå dekket. Norge har nå fått egne sentre for CO2-håndtering, sol, havvind, bioenergi og energieffektivisering. Hvert senter er ledende i landet på sitt område. Regjeringen har som mål å etablere internasjonalt konkurransedyktige forskningssentre innenfor disse områdene. 

Grønn tiltakspakke
-Regjeringen satser koordinert og kraftig på forskning og utvikling på fornybare energikilder, både gjennom forskningsbudsjettene og gjennom den nylig framlagte tiltakspakken mot nedgangen i økonomien. Tiltakspakken er gjennomført grønn, og gjennom en egen bevilgning på 75 millioner ønsker vi å bygge videre opp under klimaforskningen, og spesielt satsing på fornybar energi og havvindmøller, sier forskningsminister Tora Aasland. 

Klimaforliket
Sentersatsingen ble lansert av Energi21 under energiuka i fjor, og ble deretter muliggjort gjennom det såkalte Klimaforliket. I budsjettet for 2009 går regjeringen videre og øker bevilgningene på området med til sammen 300 mill. kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2008. 110 mill. kroner av dette går til etablering av forskningssentre for miljøvennlig energi, mens resten går til en breddesatsing, for å styrke forskning og utvikling innefor relevante temaområder. Nesten 1 milliard kroner vil gå til disse sentrene over en åtteårsperiode. 

Det er Norges forskningsråd som forvalter ordningen og som har plukket ut sentrene. 

Se listen over de nye forskningssentrene for miljøvennlig energi her

FMEs nettsider: www.forskningsradet.no/energisenter