Historisk arkiv

Norge i verdenstoppen i forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder offentlig støtte til forskning per innbygger, viser tall fra EU. Sammen med Danmark ligger Norge også på topp i Europa når det gjelder forskere. I Norge er 2,5 prosent av arbeidsstokken forskere, mens EU-snittet ligger på litt under 1 prosent.

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder offentlig støtte til forskning per innbygger, viser tall fra EU. Sammen med Danmark ligger Norge også på topp i Europa når det gjelder forskere.  I Norge er 2,5 prosent av arbeidsstokken forskere, mens EU-snittet ligger på litt under 1 prosent. 

– Disse tallene bekrefter den positive utviklingen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.  – Norge og den rødgrønne regjeringen satser kraftig på forskning.

Tallene er publisert av Eurostat, som har en årlig statistikk for forskning og innovasjon i Europa. De er i hovedsak hentet fra årene 2006 og 2007.

På den mye brukte BNP-indikatoren, hvor man ser på andelen av BNP som går til forskning, ligger de nordiske EU-landene fortsatt høyest i Europa sammen med Tyskland og Østerrike. Norges andel var på 1,64 prosent i 2007. Det er en økning fra 2006, hvor den var 1,52 prosent. 

Sammenhenger hvor Norge utpeker seg:

  • Norge er ranket øverst når det gjelder offentlig støtte til FoU med 403 euro per innebygger, fulgt av Island (392 euro) og USA (355 euro)
  • Norge har den største andelen av offentlig støtte til samfunnsvitenskaplige fag
  • Over en fjerdedel av den totale arbeidsstyrken i Norge og Danmark består av yrkesaktive som er høyt kvalifiserte og jobber med vitenskap og teknologi
  • Norge har sammen med Danmark den laveste arbeidsledigheten for de med videregående utdanning

Les mer her: http://europalov.no/?q=node/3138