Historisk arkiv

Rapport om spesialundervisning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Et offentlig utvalg som har gjennomgått organisering, ressursbruk og resultater av spesialundervisning og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet, leverte i dag sin innstilling NOU 2009:18 Rett til læring til kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Utvalget har blant annet vurdert i hvilken grad vi har et system som sikrer tidlig innsats til førskolebarn, elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov.

Et offentlig utvalg som har gjennomgått organisering, ressursbruk og resultater  av spesialundervisning og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet, leverte i dag sin innstilling NOU 2009:18 Rett til læring  til kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. Utvalget har blant annet vurdert i hvilken grad vi har et system som sikrer tidlig innsats til førskolebarn, elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov.

Utvalget har vært ledet av kommunaldirektør Jorid Midtlyng i Trondheim kommune. I sin innstilling presenterer utvalget til sammen 61 forslag sortert i seks ulike kategorier.

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell sier at det er en omfattende og grundig utredning med mange spennende og konstruktive forslag .

-Jeg er opptatt av at vi nå skal få en grundig høringsprosess hvor brukerorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og andre aktører skal få ytre seg, sier Solhjell. 

Arbeidet med oppfølgingen av utvalgets innstilling har allerede startet i departementet. Utvalgets forslag vil bli sendt på høring i begynnelsen av august og høringsfristen for innstillingen vil bli i slutten av november. Det vil også bli avholdt høringskonferanser i løpet av høsten.

Lenke til utvalgets pressemelding (PDF-format)

Lenke til faktaark om innstillingen (PDF-format)

Lenke til utvalgets mandat (PDf-format)