Historisk arkiv

Bygger ut forskningsinfrastruktur på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Høy nettkapasitet vil gi verdens nordligste forskningslaboratorium helt nye forskningsmuligheter og styrke Ny-Ålesunds unike rolle i det internasjonale forskningssamarbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Fiberoptisk kabelRegjeringen foreslår å bevilge 60 millioner kroner til en undersjøisk fiberoptisk kabel mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund. - Høy nettkapasitet vil gi verdens nordligste forskningslaboratorium helt nye forskningsmuligheter og styrke Ny-Ålesunds unike rolle i det internasjonale forskningssamarbeidet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

 

En fiberoptisk kabel mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund vil muliggjøre effektiv overføring av data fra forskningsmiljøet og andre aktører i Ny Ålesund til fastlandet og videre ut i verden, og ytterligere befeste Svalbards posisjon som internasjonal forskningsarena. Med det riktige optiske utstyret hos avsender og mottager kan over 6000 ganger mer samlet kapasitet oppnås enn med dagens radiolinjesystem, Dette vil lette overføringen av de enorme datamengdene som samles inn i Ny-Ålesund til innsamlingspunkter rundt om i verden.

- Forskning er et viktig grunnlag for næringsutvikling og verdiskaping i nord, og den fiberoptiske kabelen vil også gjøre Svalbard enda mer attraktiv i internasjonal sammenheng, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Den nye fiberoptiske kabelen vil gi nye muligheter for å utvikle forskningen på Svalbard. Kabelen åpner blant annet for fjernstyring av mange av de ulike instrumentene som er plassert i Ny-Ålesund, og gir forskningsmiljøene en helt ny overføringskapasitet. På den måten kan overvåkingssystemer dimensjoneres i sanntid i en annen skala enn tidligere. For eksempel vil det være større muligheter til å overvåke askeskyer i sanntid. 

Ny-Ålesunds unike beliggenhet nær polpunktet vil gi svært verdifulle data for bedring av jordobservasjoner for hele den nordlige halvkule, noe som representerer et vesentlig forbedret forskningsgrunnlag. Dette vil blant annet kunne gi viktig informasjon om issmelting og forutsigelse av jordskjelv.

ABM-utvikling

For å sikre et best mulig grunnlag for samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og universitets- og høyskolesektoren (UH), overføres det i forbindelse med omorganiseringen av ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) seks årsverk fra Kulturdepartementet til Kunnskapsdepartementets område. Årsverkene legges til Norsk vitenskapsindeks, og skal særlig knyttes til arbeidet med konsortieavtaler og lisenser for UH-sektoren og for øvrig bidra til best mulig samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Rehabilitering etter brann ved Norges veterinærhøgskole

Høsten 2009 ble Bygning 3 ved Norges veterinærhøgskole (NVH) brannskadet. Regjeringen foreslår å bevilge 5,5 millioner kroner til rehabilitering av Bygning 3 ved NVH.

Kunstnerisk utsmykning Høgskolen i Oslo

Regjeringen foreslår å bevilge 5,3 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking for byggeprosjektet for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo.