Historisk arkiv

Kavliprisene 2010 tildeles åtte forskere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag ble det kunngjort at Kavliprisene 2010 for astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap deles mellom åtte forskere. Disse har utmerket seg på vitenskaper som har utvidet kunnskapen vår både om noen av de minste og noen av de største enhetene i universet.

Kavliprisene, som første gang ble delt ut i 2008, deles ut i tre kategorier; astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisene deles ut i Oslo og er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, The Kavli Foundation og Det norske Videnskaps-Akademi. 

Kavliprisene kan sammenlignes med Nobel-prisene i størrelsesorden og skal fremheve grensesprengende frontforskning og internasjonalt samarbeid.  – Jeg håper at de tre prisene kan bringe oppmerksomhet rundt vitenskapelige områder som kan inspirere til økt rekruttering fra unge kvinner og menn både i Norge og i resten av verden, sier statsråd Tora Aasland. – Vi håper blant annet at kvinneandelen på disse feltene vil øke med årene og ser frem til å følge utviklingen etter hvert som stadig flere kvinnelige doktorander og forskere utmerker seg innen astrofysikk, nanovitenskap og neurovitenskap, sier statsråden.

Vinnerne i hvert av de tre fagområdene deler en pris på 1 million USD og mottar i tillegg en gullmedalje og et diplom. Prisene er oppkalt etter Fred Kavli, som etter en lang og suksessrik karriere besluttet å la sin formue komme grunnforskning til gode.

Prisen for 2010 i astrofysikk går til Jerry Nelson fra Universitetet i California, Ray Wilson, tidligere tilknyttet Imperial College London og European Southern Observatory, og Roger Angel fra Universitetet i Arizona. De tre prisvinnerne har alle bidratt til å utvikle bedre design for å bygge teleskoper slik at vi kan se lenger inn i universet.

Prisen for nanovitenskap går til Donald M. Eigler fra IBMs Almaden Research Center i California og Nadrian Seeman fra Universitetet i New York. Begge prisvinnerne har bidratt med banebrytende forskning som har utviklet nanoteknologien. Seeman har blant annet utviklet en ny gren innen nanoteknologi som kalles DNA nanoteknologi.

De tre prisvinnerne i kategorien nevrovitenskap er Thomas Südhof fra Stanford Universitetet, Richard Scheller fra firmaet Genentech og James Rothman fra Yale Universitet. Deres forskning har bidratt til økt forståelse av overføringen av signaler mellom nerveceller i hjernen.

H.M. Kong Harald vil dele ut prisene 7. september. I forbindelse med prisutdelingen vil det arrangeres en egen Kavlipris-uke med vitenskapelige arrangementer og forelesninger flere steder i Oslo, blant annet to forelesninger med forfatteren Bill Bryson, samt Kavli Prize Science Forum med høyt anerkjente deltakere fra den internasjonale forskningsverdenen. 

Les mer om prisene på:

The Kavli Prize

Det Norske Videnskaps-Akademi