Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge trenger flere med høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet la i dag fram rapporten ”Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020”. Dette er første gang det er foretatt en helhetlig analyse av tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft i Norge.

En ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidet viser at det vil være et økende behov for mennesker med høyere utdanning fram mot 2020.
- Vi vil trenge minst 20 000 nye studieplasser i Norge. Flere med høyere utdanning er viktig for at vi skal kunne utvikle velferdssamfunnet vårt videre, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.
  

Lenke til rapporten

Kunnskapsdepartementet la i dag fram rapporten ”Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020”. Dette er første gang det er foretatt en helhetlig analyse av tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft i Norge.  

Rapporten viser at det er behov for betydelig vekst i utdanningskapasiteten ved universitetene og høyskolene for å følge opp befolkningsutviklingen, og at det trengs enda flere plasser for å gi en større andel i hvert årskull mulighet til å ta høyere utdanning. Framskrivningstall for 2020 tilsier at 245 000 personer vil ønske en studieplass.

– Vi har nå skaffet oss et enda bedre grunnlag for å gjøre de riktige beslutningene i møte med utdanningsbølgen. Analysene viser at det vil være størst økning i behovet for lærere, realister og teknologer, økonomer og helsefagarbeidere. Det er nettopp disse områdene vi har prioritert når vi har tildelt studieplasser, senest i 2011-budsjettet, sier Aasland. 

18 000 flere studenter

Studieplassene som er finansiert over flere statsbudsjett fra 2009 gjør at det vil være plass til mer enn 18 000 flere studenter ved norske universiteter og høyskoler. Investeringen er på over 2,5 milliarder kroner. 

Det er foretatt analyser av erfaringene fra den store studentveksten rundt 1990-tallet. Det viser seg at investeringene Norge den gang gjorde innen høyere utdanning har vært meget lønnsomme. I tillegg har rapporten tatt for seg regionale forskjeller for å gi et godt kunnskapsgrunnlag til en god styring av den regionale utdanningspolitikken. 

–Vi kan slå fast at utdanning trolig er den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringen noe land kan foreta, sier Tora Aasland.