Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Studentboliger til Larvik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen bevilger midler til 53 studentboliger i Larvik slik at arbeidet kan starte allerede i høst. - Billige studentboliger er det viktigste for studentenes økonomi, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Regjeringen bevilger midler til 53 studentboliger i Larvik slik at arbeidet kan starte allerede i høst.

- Dette sørger for at studentene ved Politihøgskolen i Stavern får bedre tilgang til studentboliger, sier justisminister Knut Storberget.

- Billige studentboliger er det viktigste for studentenes økonomi, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

I forslaget til statsbudsjett, som legges fram tirsdag 5. oktober, kommer regjeringens forslag til bevilgning til studentboliger til hele landet. Statsråd Aasland innvilger i dag Samskipnaden i Vestfold (SiV) sin søknad om 53 nye hybelenheter i Larvik.

- Vi innvilger SiV sin søknad om hybler i dag slik at de kan komme raskt i gang med arbeidet og ha nye studentboliger klare til semesterstart høsten 2011, sier Aasland.

Bakgrunn

I dag har Høgskolen i Vestfold om lag 150 studenter på sitt studiesenter i Larvik. Studentsamskipnaden i Vestfold er en av studentsamskipnadene i landet med lavest dekningsgrad på 7, 7 prosent. Landsgjennomsnittet er på 16 prosent. Studentsamskipnaden har ingen studentboliger i Larvik-området. Politihøgskolens avdeling i Stavern er medlem av Studentsamskipnaden i Vestfold. I tillegg til studentsamskipnaden ønsker også Politihøgskolen og Larvik kommune at eventuelle studentboliger legges sentrumsnært i Larvik.

Fordelingen av tilskudd til studentboliger foregår vanligvis i budsjettårets første måneder, etter invitasjon om søknad fra departementet. Tilskudd til 53 hybelenheter som omsøkt vil koste 10, 6 mill. kroner. 

Kontaktpersoner for mediene:

Ajfer Husejin, Kunnskapsdepartementet tlf 98820663
Steffen Sundgot Aagedal, Justisdepartementet tlf 40845195

 

Til toppen