Historisk arkiv

Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tilstandsrapporten for høyere utdanningsinstitusjoner 2010 viser at flere studenter gjennomfører studiene som planlagt, og at forskerne publiserer mer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland sier den positive trenden fortsetter.

Kunnskapsdepartementet har for tredje år på rad laget en offentlig rapport om virksomheten ved norske universiteter og høyskoler.
– Den positive trenden etter Kvalitetsreformen fortsetter både ved at flere studenter gjennomfører studiene som planlagt, og at forskerne publiserer mer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Lenke til tilstandsrapporten

Diagrammene for alle de statlige høyere utdanningsinstitusjonene finnes på http://dbh.nsd.uib.no/styringsdata/typologi_rapport.action

Formålet med tilstandsrapporten er å gi en oversikt og vurdering av tilstanden ved de statlige og private høyere utdanningsinstitusjonene.

En blomst for hver institusjon
For første gang presenteres profiler i form av en ”blomst” for hver institusjon. Dette er en grafisk framstilling av virksomheten ved den enkelte høyskolen eller universitetet langs seks dimensjoner;

  • størrelse, utdanning, forskning, økonomi og ressurs­forvaltning, internasjonalisering og forholdet til omverdenen.

– Alt man trenger å vite om utviklingen av høyere utdanning er å finne i den nye tilstandsrapporten. Dokumentene bør være et oppslagsverk for alle som er interessert i utviklingen innen universiteter og høyskoler, sier Aasland.

En kan raskt se om den aktuelle institusjonen for eksempel har tyngdepunkt innenfor profesjonsutdanning, hva slags forskningsprofil den har eller omfanget av oppdragsvirksomhet som drives.

Ulike roller
Dette er en videreutvikling av et prøveprosjekt for klassifisering av høyere utdanningsinstitusjoner i regi av EU. Klassifiseringen viser at institusjonene har ulike roller.
– Dette illustrerer at institusjonene har – og skal ha – ulike roller. Vi har et stort mangfold. Det er også min politiske ambisjon, sier Aasland.

Rapporten viser også at forholdet mellom administrative stillinger, støttestillinger og vitenskapelige stillinger holder seg stabilt over tid, men det er store variasjoner mellom institusjonene.

– I lys av innstillingen fra Handlingsromutvalget, er dette interessant å registrere sier statsråden.

 Tilstandsrapporten er delt inn i fem hoveddeler: 

-          Utdanning

-          Forskning

-          Institusjonene og omverdenen

-          Organisasjon og ressursforvaltning

-          Klassifisering av høyere utdanning - institusjonsprofiler

I tillegg er det et kapittel som ser på trender i utviklingen av høyere utdanning i Norge og internasjonalt.

Datagrunnlaget er nøkkeltall som institusjonene rapporterer inn til Database for statistikk om høyere utdanning, supplert med materiale fra blant andre Felles studentsystem, Lånekassen, NOKUT, Samordna opptak og Statistisk sentralbyrå samt relevante forskningsrapporter. Foruten overordnede tall presenteres det også data på institusjonsnivå.