Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vil ha færre midlertidige tilsettinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statsråd Tora Aasland har fått overlevert rapporten fra en arbeidsgruppe som har utredet tiltak for å redusere andelen midlertidig tilsatte i universitets- og høyskolesektoren. - Dagens nivå er for høyt sammenliknet med andre sektorer i samfunnet, og det skal ned, sier Aasland.

Statsråd Tora Aasland har fått overlevert rapport fra en arbeidsgruppe som har utredet tiltak for å redusere andelen midlertidig tilsatte i universitets- og høyskolesektoren. - Dagens nivå er for høyt sammenliknet med andre sektorer i samfunnet, og det skal ned, sier Aasland. - Flere av tiltakene arbeidsgruppen foreslår er noe institusjonene og departementet kan gå i gang med straks, sier hun.

Lenke til rapporten

Lenke til tale av forsknings- og høyere utdanningsministeren på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 2. november 2010 (PDF-fil)

Arbeidsgruppen har vært ledet av direktør Magnus Rindal i forskningsinstituttet NOVA og har bestått av representanter fra sektoren og tjenestemannsorganisasjonene. Gruppen, som ble oppnevnt i mai i år, har i arbeidet kartlagt dagens andel midlertidige tilsettinger i ulike stillinger. 

I sin rapport foreslår arbeidsgruppen blant annet at:

  • Institusjonene skal foreta en gjennomgang av hjemmelsgrunnlaget for tilsettinger og rydde opp i forhold til langvarig bruk av denne type tilsettinger i tekniske-, administrative- og undervisnings- og forskerstillinger
  • Det i større grad skal foretas faste tilsettinger i eksternt finansierte stillinger og i lavere undervisningsstillinger
  • Det skal foretas en vurdering av lov- og forskriftsregler som omhandler denne type tilsettinger
  • Departementet følger opp utviklingen gjennom en årlig dialog med institusjonene

- Forslagene er viktige for at forskningssektoren skal kunne rekruttere og være attraktiv karrierevei for de beste hodene, sier Tora Aasland. - Hvis institusjonene følger opp sammen med oss har jeg tro på at det vil skje en endring ved mange av de forholdene tjenestemannorganisasjonene har kjempet for i årevis. Jeg ser at mange av tiltakene byr på vanskelige dilemmaer og jeg vil derfor sende rapporten på høring til institusjoner og tjenestemannsorganisasjoner før jeg tar stilling til de konkrete rådene, sier statsråden for forskning og høyere utdanning.

Bilde: Statsråd Tora Aasland på talerstolen.

Til toppen