Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

- Vi skal gjenreise tryggheten for barn og unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

-Det er viktig at alle skoler markerer og følger opp det som har skjedd når de starter i august, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I dag presenterte hun råd som kan være til hjelp for hvordan skoler og utdanningsinstitusjoner kan møte elever og studenter ved skole- og studiestart.

Alle barn og unge vil være berørt det forferdelige som skjedde 22.juli 2011. - Det er viktig at alle skoler markerer og følger opp det som har skjedd når de starter i august, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. I dag presenterte hun råd som kan være til hjelp for hvordan skoler og utdanningsinstitusjoner kan møte elever og studenter ved skole- og studiestart.

- En viktig del av arbeidet for å gjenreise tryggheten for barn og unge er å styrke vårt felles verdigrunnlag. Alle barn og unge skal inkluderes i fellesskapet. Det er viktigere enn noen gang å arbeide for toleranse og aksept for ulikhet i skolen. Alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, skal føle seg velkommen på skolen og i Norge, understreker Halvorsen.

I brevet understrekes det noen viktige punkter for skolene og utdanningsinstitusjonene:

·  Sørg for å få oversikt over berørte elever

·  Legg opp til en markering/minnesamling på skolen. Hvordan minnemarkeringer gjennomføres er opp til den enkelte skole

· Det bør gjennomføres samtaler med klassen og eventuelle enkeltelever om det som har skjedd

· Det er viktig å følge med på om noen har behov for ytterligere oppfølging

· Ta opp temaet i opplæringen og aktuelle fag

· Pass på hva dere som voksne snakker om

· I planleggingen av markeringer og eventuell annen oppfølging er kommunens kriseteam og foreldrerepresentanter og representanter fra elevene naturlige samarbeidspartnere. Det kan være en fordel at helsepersonell er til stede under minnesamlinger. - Det er viktig at elevene selv får være med å sette sitt preg på arrangementene, sier Kristin Halvorsen.

-  Skolen må i tiden etter skolestart balansere mellom to viktige behov; Behov for å forholde seg til hendelsen og behov for å komme i gang med skolehverdagen. Barn og unge ønsker trygge rammer rundt oppvekst og skolegang og mange vil synes at en strukturert skolehverdag kan være til hjelp i en vanskelig tid, sier kunnskapsministeren.

Hun sier også: - Jeg har stor respekt og tillit til det arbeidet som gjøres og skal gjøres fremover for å bearbeide barn og unges inntrykk fra denne katastrofen. Mange kommuner og skoler er i full gang med å forberede møtet med elevene Jeg vil understreke at det er viktig at dere som arbeider i skolen også tar godt vare på hverandre og støtter dem som trenger det.


Brev fra kunnskapsministeren til grunnskoler og videregående skoler om håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo 22. juli ved skolestart (PDF-fil)

Brev fra kunnskapsministeren til folkehøyskoler om håndtering av tragedien på Utøya og i Oslo 22. juli ved skolestart (PDF-fil)

Brev fra forsknings- og høyere utdanningsministeren til universiteter, høyskoler og fagskoler om håndtering av beredskap og oppfølging i forbindelse med terrorangrepene 22. juli (PDF-fil)