Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Læring hele livet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen ønsker å styrke forskningen om voksnes ferdigheter og deltakelse i opplæring gjennom å sette av 5 millioner kroner årlig fra 2012 til 2016. Bedre og mer kunnskap på dette feltet er nødvendig for å kunne utarbeide nye og mer målrettede tiltak for voksne med svake ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Statsbudsjettet

Regjeringen ønsker å styrke forskningen om voksnes ferdigheter og deltakelse i opplæring gjennom å sette av 5 millioner kroner årlig fra 2012 til 2016. Bedre og mer kunnskap på dette feltet er nødvendig for å kunne utarbeide nye og mer målrettede tiltak for voksne med svake ferdigheter i lesing, skriving og regning.

– Vi vet at det er gode og onde sirkler for voksnes læring. De som har høy utdanning og god jobb får mye formell og ikke-formell opplæring av arbeidsgiver, mens de med lav utdanning i liten grad deltar i læringsaktiviteter på og utenfor jobben, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Det er fortsatt relativt lite forskning om voksnes læring, og et annet formål med denne satsingen er å styrke norsk forskning på dette feltet. Allerede i 2013 vil internasjonale data fra undersøkelsen PIAAC – Den internasjonale undersøkelsen om lese- og tallforståelse, være tilgjengelige fra 26 land. Det er viktig for Norge at det er kompetanse og kapasitet innen norsk forskning til å utnytte dette materialet.

Departementet vil fortsette med å styrke voksnes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og IKT gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Tilskuddsordningen er rettet mot arbeidstakere og arbeidssøkere som mangler grunnleggende kompetanse for å fungere i arbeids- og samfunnslivet. Departementet foreslår å bevilge 83,8 millioner kroner til BKA-opplæring i 2012.

Til toppen