Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Oppfordrer til lokalt manifest i alle kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Statsminister Jens Stoltenberg signerte i dag på vegne av regjeringen et nytt Manifest mot mobbing og markerte startskuddet for en kampanje mot digital mobbing. Manifestet skal gjelde for fire år framover og legger stor vekt på å forankre mobbearbeidet sterkere lokalt.

Statsminister Jens Stoltenberg signerte i dag på vegne av regjeringen et nytt Manifest mot mobbing og markerte startskuddet for en kampanje mot digital mobbing.

Manifestet skal gjelde for fire år framover og legger stor vekt på å forankre mobbearbeidet sterkere lokalt.  

 

 

 

- Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i lokalmiljøet. Vi oppfordrer derfor alle kommuner til å utarbeide sitt eget lokale manifest, sier statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Lokal tilknytning

For å gjøre den lokale tilknytningen så enkel som kan kommunene gå inn på www.kunnskapsdepartementet.no/manifestmotmobbing og registrere seg som manifestpart. De vil så få tilsendt et ferdig utfylt lokalt manifest som skal undertegnes av ordføreren selv. 

Resultater fra Elevundersøkelsen viser at mobbetallene de siste årene har vært stabile: 

- Det vil verken regjeringen eller de andre partene i manifestet slå seg til ro med. Det er derfor behov for felles innsats på tvers av ulike arenaer for å komme mobbingen til livs. Jeg er glad for at flere aktører enn noen gang nå står bak manifestet, sier statsministeren.

Kristin Halvorsen og tilhørere på Møllergata skole i Oslo 

(Foto: Statsministerens kontor)

Kampanje mot digital mobbing

Et annet tiltak som er nytt i manifestet er at det skal gjennomføres årlige kampanjer for å sette søkelyset på viktige sider av mobbingen. Den aller første kampanjen skal handle om kampen mot digital mobbing. Formålet er å skape nasjonal oppmerksomhet rundt digital mobbing, samt bidra til å gi innhold til det lokale arbeidet mot mobbing. 

Forskere har gjennom en europeisk undersøkelse kartlagt at åtte prosent av norske barn har opplevd digital mobbing det siste året. Det er mer enn i de fleste europeiske land.  Kunnskapsministeren mener likevel at Norge har et godt utgangspunkt for å bekjempe digital mobbing:

- 97 prosent av barna i Norge sier at læreren deres har engasjert seg i nettbruken deres. Like mange svarer at foreldrene engasjerer seg aktivt for å gi dem en trygg bruk. Disse resultatene er høyest i Europa og dette skal vi bruke aktivt i kampen mot digital mobbing, sier Kristin Halvorsen.

Åtte parter

Undertegningen av det nye manifestet mot mobbing skjedde på Møllergata skole i Oslo. Nytt av året er at Norsk Skolelederforbund og Foreldreutvalget for barnehager er med som parter. De åtte partene bak Manifestet mot mobbing 2011-2014 er dermed disse: 

Regjeringen
KS
Utdanningsforbundet
Fagforbundet
Skolenes landsforbund
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Foreldreutvalget for barnehager
Norsk skolelederforbund

Det første manifestet mot mobbing ble signert i 2002. Arbeidet ble videreført med nye manifest både i 2005, 2006 og 2009.

Lenke til manifest mot mobbing 2011-2014

Lenke til video fra Møllergata skole og signeringen av manifestet

Kristin Halvorsen hilser på elever ved Møllergata skole i Oslo. Foto: Statsministerens kontor.  

 


Del

Til toppen