Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Utdanningskvalitetsprisen for 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Høgskolen i Sør-Trøndelag og Universitetet i Oslo deler Utdanningskvalitetsprisen 2011 på en million kroner. – Jeg håper årets vinnere vil inspirere andre til å gjøre en enda bedre jobb for sine studenter, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Høgskolen i Sør-Trøndelag og Universitetet i Oslo deler Utdanningskvalitetsprisen for 2011 på en million kroner. – Årets vinnere er flotte eksempler på god kvalitet i høyere utdanning. Jeg håper de vil inspirere andre til å gjøre en enda bedre jobb for sine studenter, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Høgskolen i Sør-Trøndelag blir tildelt prisen for prosjektet “Rom for læring”. Gjennom prosjektet er det skapt nye og vellykkede læringsarenaer hvor bruk av IKT danner den nye rammen. Å bedre studentenes motivasjon, trivsel og deltakelse har vært hovedingredienser for prosjektet. Slikt har de skapt et bedre læringsmiljø som kan vise til gode faglige resultater.   

Universitet i Oslo tildeles prisen for prosjektet “Transformasjon av vitenskapelige tenke-, arbeids- og vurderingsformer i masterutdanning”. Ved Det medisinske fakultet ved UiO er det skapt et miljø som på en forbilledlig måte legger vekt på nye arbeidsmåter og læringsmetoder. Juryen har særlig lagt vekt på at studenter aktivt er trukket med i forskningen.  

Glade vinnere av årets pris. Fra venstre Svend Andreas Horgen og  Geir Maribu fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, statssekretær Kyrre Lekve,  Kristin Heggen og Nina K. Vøllestad fra Universitetet i Oslo.

–Det er svært gledelig å se slike vellykkede prosjekter. Det viser at norske universiteter og høyskoler videreutvikler kvaliteten ved utdanningen gjennom å tenke nytt om læringsformer og -metoder, sier statsråd Tora Aasland.  

Utdanningskvalitetsprisen deles årlig ut av Kunnskapsdepartementet og har til hensikt å stimulere institusjonene innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å fremme og å videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger.

Prisen er på en million kroner og ble i år delt ut for ellevte gang. Utdelingen skjedde på den årlige konferansen om kvalitet og kvalitetsutvikling i høyere utdanning som arrangeres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).