Historisk arkiv

- Feil bilde av norsk skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Britisk rangering baserer seg på gamle tall

Den internasjonale undersøkelsen fra det britiske selskapet Pearson bygger på gamle tall: - Dette sier ingen ting om tilstanden i norsk skole i dag. Vi er tvert om i framgang både i lesing, regning og naturfag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Hun er oppgitt over at et utenlandsk selskap kommer med internasjonale rangeringer basert på data der mye er hentet inn så langt tilbake som i perioden 2006-07.

- Den siste PISA-undersøkelsen som ble presentert i 2010, testet norske elever på 10. trinn i både norsk, matematikk og naturfag. Norske elever hadde framgang på alle tre områder, og aller mest i lesing. I lesing ble vi nummer ti internasjonalt og var nest best i Norden, sier kunnskapsministeren.

Den britiske rangeringen som har fått en del oppmerksomhet de siste dagene (The Global Index of Cognitive Skills and Educational Attainment) er utviklet av selskapet Pearson, som i følge egen hjemmeside er verdens ledende utdanningsforetak innen blant annet læremidler og tester. 

- Publisering av slike rangeringer bidrar sikkert til trafikk på hjemmesiden, men som grunnlag for å vurdere elevenes ferdigheter og landenes utdanningssystemer, er dette ubrukelig, sier Kristin Halvorsen.

Undersøkelsen er inndelt i to hovedområder: Elevenes ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag og produksjon av utdanning i form av kandidater fra videregående opplæring og høyere utdanning. På det siste området havner Norge på en 10. plass, mens vi på det første området blir nummer 28. Måten Pearson vekter dette på, gjør at vi totalt blir nummer 26.

- Hovedårsaken til at Norge havner langt ned på listen, er derfor at rangeringen av elevenes ferdigheter i stor grad baserer seg på gamle tall. PISA-undersøkelsen vi presenterte i 2010 er den mest oppdaterte undersøkelsen og gir et helt annet bilde, sier kunnskapsministeren.