Historisk arkiv

Flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra i fjor har antallet som får tilbud om opptak på førskolelærerutdanningen økt med 13,3 prosent. Antallet som får tilbud om opptak på de andre lærerutdanningene har økt med 6,3 prosent fra 2011-2012. Dette viser tall som ble lagt fram av Samordna opptak (SO) i dag.

Fra i fjor har antallet som får tilbud om opptak på førskolelærerutdanningen økt med 13,3 prosent. Antallet som får tilbud om opptak på de andre lærerutdanningene har økt med 6,3 prosent fra 2011-2012. Dette viser tall som ble lagt fram av Samordna opptak (SO) i dag.

–Det er ekstra gledelig å se at den nye rekrutteringskampanjen for førskolelærerutdanningen ser ut til å virke, noe samarbeidet med aktørene i sektoren har bidratt til i GLØD-prosjketet. Det er fortsatt for få fagutdannede i norske barnehager, og vi er avhengig av økt søkning i flere år framover, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Etter at søknadene er ferdig behandlet, har 3 571 søkere fått tilbud om studieplass på førskolelærerutdanningen. 5 102 søkere har fått tilbud om plass på en av de andre lærerutdanningene fra høsten 2012, og av disse kan 3 399 starte på de nye grunnskolelærerutdanningene. Resten fordeler seg på de øvrige lærerutdanningene, som er 5-årig integrert lærerutdanning og faglærerutdanning.

Siden oppstarten av GNIST-partnerskapet i 2008 har antallet kvalifiserte søkere med lærerutdanning som førstevalg økt med hele 54 prosent.

– Vi har satset mye på rekrutteringskampanjen ”Har du det i deg” og samarbeidet i det brede GNIST-partnerskapet. At stadig flere kvalifiserte studenter søker seg til læreryrket og kan starte på lærerutdanningene til høsten, er gledelig og viktig for framtida til norsk skole, sier Kristin Halvorsen.

Til høsten får vi vite hvor mange som starter på de studieplassene de er tilbudt.

For mer informasjon om opptaket til høyere utdanning generelt, se pressemelding

Om GLØD:

GLØD-prosjektet har som mål å rekruttere flere studenter til førskolelærerutdanningen, og heve yrkets status gjennom å imøtegå mytene som finnes om å jobbe i barnehage. Sentrale aktører i barnehagesektoren er involvert i arbeidet.

Lenke til GLØD og ”Verdens fineste stilling ledig”-kampanjen 

Om GNIST:

Partnerskapet GNIST har inngått et femårig samarbeid der målet er å heve lærernes status og få flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen. Partnerne er: Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Norsk Studentorganisasjon, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

Lenke til GNIST og ”Har du det i deg?”-kampanjen