Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Likestillingsprisen 2011 til Universitetet i Tromsø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Universitetet i Tromsø fikk i dag Likestillingsprisen for 2011 på 2 millioner kroner.<br /> –Likestillingsarbeidet ved Universitetet i Tromsø fremstår som et prestisjeprosjekt for ledelsen, der kjønnsbalansen anses som en forutsetning for å lykkes.

Universitetet i Tromsø ble i dag tildelt Likestillingsprisen for 2011 på 2 millioner kroner. –Likestillingsarbeidet ved Universitetet i Tromsø fremstår som et prestisjeprosjekt for ledelsen, der kjønnsbalansen anses som en forutsetning for å lykkes. Det er slik det bør være ved ethvert universitet og høyskole, sa statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland ved overrekkelsen.

 

Det er femte gang Kunnskapsdepartementet deler ut Likestillingsprisen. Likestillingsprisen skal styrke og motivere universiteter, høyskoler og forskningsinstituttene i deres likestillingsarbeid. Det er Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif- komiteen) som har vurdert og innstilt årets prisvinner.

– Å endre kulturen innenfor høyere utdanning og forskning krever langsiktig og målrettet arbeid. Kvinnene har gått inn i høyere utdanning og forskning og konkurrerer på lik linje med menn. Vi har vist at vi er dyktige. Det er derimot fremdeles en stor overvekt av menn i professorsjiktet. Det samme gjelder også for situasjonen blant førsteamanuenser. Dette vil endres over tid, men jeg er utålmodig. Jeg forventer økt satsing fra institusjonene slik at utviklingen skal gå fortere, sa statsråd Tora Aasland. 

(Foto: KD)