Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny forskningsavtale sikrer uavhengighet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. - Forskning er ikke til salgs. Det er viktig å sikre tillit til politiske og faglige avgjørelser, sier forskningsminister Tora Aasland.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Denne standardavtalen legger et solid rammeverk for hvordan det offentlige kan sikre at slike avtaler ligger innenfor anerkjente vitenskaplige og etiske prinsipper, at både oppdragsgiver og oppdragstaker har rett til resultatene og at disse blir gjort offentlig tilgjengelige - til felles nytte.

- Forskning er ikke til salgs. Det er viktig å sikre tillit til politiske og faglige avgjørelser. Vi legger derfor stor vekt på at det offentlige alltid skal vurdere å bruke denne avtalen når en inngår avtaler om forsknings- og utredningsarbeid, sier forskningsminister Tora Aasland.

Alle virksomheter under Kunnskapsdepartementet skal alltid vurdere bruk av denne standardavtalen når de bestiller forsknings- og utredningsoppdrag.

- Det skal tungtveiende grunner til for å bruke andre standardavtaler. Standardavtalen gjelder selvsagt også departementet, som allerede har dette som praksis. sier Aasland.

Erstatter avtalen fra 2006 
Etter at den tidligere  avtalen fra 2006 hadde vært i bruk noen år, så man at det var behov for en grundig revidering. Forslaget til ny avtale har så vært på høring og innspillene i høringsrunden viste at avtalen balanserer hensynet til de to avtalepartene på en god måte. Det er derfor ikke gjort større endringer denne versjonen, annet enn at det er lagt vekt på å gjøre innholdet enklere å forstå. De generelle delene og vedleggsstrukturen er så langt mulig blitt utformet i samsvar med DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT) sin standardavtale for konsulenttjenester, noe som vil lette den praktiske bruken.

- Min intensjon i dette arbeidet har vært å få fram en avtale som er så god at alle ser seg tjent med å bruke den. Det ser ellers ut til at bruken allerede er i ferd med å ta seg opp, noe som jeg ser som et tegn på at forvaltningen er i ferd med å få større kunnskap om disse prinsipielle sidene av oppdragsforskning. Det er gledelig, sier Tora Aasland.

Forskningsavtalen finnes nå på bokmål og nynorsk, og en engelsk utgave vil være klar før påske. KD arbeider også med en veiledning til avtalen som vil bli publisert så snart den er ferdig.