Historisk arkiv

Ny stortingsmelding om framtidens helse og sosialfaglige utdanninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Priv. til red.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland legger frem stortingsmeldingen "Utdanning for velferd; Samspill i praksis" fredag 17. februar kl. 12:30 på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Kunnskapsdepartementet inviterer til pressekonferanse i forbindelse med at regjeringen legger fram meldingen "Utdanning for velferd; Samspill i praksis".
Tema er framtidens helse og sosialfaglige utdanninger. Statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, vil presentere meldingen.

Endringer i samfunnet og reformer i velferdstjenestene gjør det nødvendig å videreutvikle de helse- og sosialfaglige ut­danningene. Befolkningens behov for tjenes­ter og tjenestenes behov for kompetanse danner utgangs­punktet for forslagene som fremmes i meldingen.

Meldingen vil blant annet ta opp samspillet mellom utdanning og arbeidsliv, kompetansekrav og kvalitet og endrede utdanningsveier. Dette vil berøre både videregående opplæring, fagskoler og høyere utdanning.

Sted:      Høgskolen i Oslo og Akershus, auditoriet i 1. etg., Pilestredet 48, Oslo

Tid:       Fredag 17. februar kl 1230. Fotomulighet fra kl 1200.

Det vil bli mulighet for fotografering av fysioterapistudenter i undervisning fra kl 1200 i Pilestredet 44. For interesserte vil det bli felles avgang dit fra Pilestredet 48 kl 1200.

Statsråd Tora Aasland vil være tilgjengelig for fotografering sammen med fysioterapistudentene fra kl 1200.

Kontaktperson: Senior kommunikasjonsrådgiver Gard Realf Sandaker-Nielsen, tlf. 951 57 471