Historisk arkiv

Ny strategi for ungdomstrinnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Økt vekt på klasseledelse, lesing, skriving og regning

- Det holder ikke å vedta skolereformer og tro at endringene kommer av seg selv. Det er først når alle på lærerværelset deltar aktivt og sikrer at gjennomføringen skjer ute i hvert klasserom at vi kan snakke om reformer som betyr noe for elevene.

Ungdomstrinn i utvikling.

Det holder ikke å vedta skolereformer og tro at endringene kommer av seg selv. Det er først når alle på lærerværelset deltar aktivt og sikrer at gjennomføringen skjer ute i hvert klasserom at vi kan snakke om reformer som betyr noe for elevene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.  

Kunnskapsdepartementet har nå utarbeidet en strategi for utvikling av ungdomstrinnet, der også partene innen utdanningssektoren har bidratt. Utgangspunktet er stortingsmeldingen som regjeringen presenterte for litt over ett år siden og som siden har fått bred tilslutning i Stortinget. 

- Strategien omhandler en særlig satsning på klasseledelse, lesing, skriving og regning. Gjennom mer praktisk og variert undervisning er målet å øke elevenes motivasjon og gjennom det oppnå at elevene lærer mer. Det er min ambisjon at samtlige skoler med ungdomstrinn skal delta i denne satsningen i løpet av de neste fem årene, sier Halvorsen. 

Om få dager sender hun et brev til alle skoleeiere og skoler i Norge, der det redegjøres for hovedpunktene i strategien. I brevet orienterer hun også om innføringen av nye valgfag.

Navnene på de åtte første valgfagene er nå klare og står omtalt i brevet:

-          Sal og scene

-          Medier og informasjon

-          Produksjon av varer og tjenester

-          Fysisk aktivitet og helse

-          Design og redesign

-          Forskning i praksis

-          Teknologi i praksis

-          Internasjonalt samarbeid

Læreplanene i de åtte fagene er på det nærmeste klare og vil bli presentert på Utdanningsdirektoratets nettsider i begynnelsen av juni. 

Gjennom den nye gjennomføringsstrategien for ungdomstrinnet forplikter nasjonale utdanningsmyndigheter seg til å støtte skolenes arbeid gjennom å tilby skolebasert kompetanseheving, informasjons og – veiledningsmateriell og bidrag til regionalt og lokalt samarbeid.

Universiteter og høyskoler skal bidra med forskning, kompetanseutvikling og styrke studentenes evne til å gi praktisk og variert undervisning. Skolelederne skal sørge for at skolen deres blir en lærende organisasjon, med støtte fra sine skoleeiere. Lærerne skal være gode klasseledere og gjøre undervisningen mer praktisk og variert. Elevene skal ta aktivt del i arbeidet for å skape et bedre læringsmiljø for seg selv og andre. Også foreldre skal brukes som en ressurs i skolens utviklingsarbeid.