Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Ønsker bredt samarbeid om matte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen møtte mandag representanter for lærerutdanningene fra hele landet. Rundt 120 dekaner, lektorer og studenter deltok på et seminar i Kunnskapsbanken. Flere strakstiltak som skal heve kunnskapsnivået i matematikk hos lærerstudentene, ble lansert.

I tillegg til representanter for utdanningene, møtte også representanter for Matematikkrådet, Matematikksenteret, NRLU (Nasjonalt råd for lærerutdanning), Utdanningsdirektoratet, senter for IKT i utdanningen, Norsk studentorganisasjon og Pedagogstudentene.

Kunnskapsministeren ønsket å gå gjennom status for matematikkopplæringen og diskutere konkrete tiltak for å heve lærerstudentenes matematikkunnskaper.

- Det kom mange gode og konkrete innspill fra både utdanningene og studentene. Det viser at det er et stort engasjement og vilje til å heve nivået hos fremtidige matematikklærere, sier Halvorsen.

Konkrete tiltak

Kristin Halvorsen lanserte flere strakstiltak:

  • Det skal utvikles en diagnostisk test som kan vise nivået på kunnskapene i matematikk for nye lærerstudenter.
  • Det skal lages et intensivkurs for studentene for å heve nivået.
  • Det skal lages et eget kursopplegg for mattelærerne etter modellen for suksessen med prosjektet «Ny giv».

Bra respons

Kunnskapsministeren er fornøyd med responsen fra deltakerne på seminaret. 

- Alle er utålmodige etter å øke kvaliteten på matematikkundervisningen, sier Halvorsen

Kunnskapsdepartementet inviterte Nasjonalt råd for lærerutdanningen, Matematikksenteret og lærerutdanningene til videre dialog om ytterligere tiltak.

- Vi trenger lærere med godt forståelse for faget og som er glade i matematikk for at elevene skal lykkes bedre, sier Halvorsen.