Historisk arkiv

Rekordopptak til høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tilstrømningen til høyere utdanning fortsetter å øke. Aldri har det vært sendt ut så mange tilbud om studieplass som i år. Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av i alt ca 115 000 søkere, er ca 93 500 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. 79 400 kvalifiserte søkere har fått tilbud om studieplass gjennom SO. Det er sendt ut nærmere 4 900 flere tilbud i år enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 6,5 prosent.

Tilstrømningen til høyere utdanning fortsetter å øke. Aldri har det vært sendt ut så mange tilbud om studieplass som i år. Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av i alt ca 115 000 søkere, er ca 93 500 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. 79 400 kvalifiserte søkere har fått tilbud om studieplass gjennom SO. Det er sendt ut nærmere 4 900 flere tilbud i år enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 6,5 prosent.

–Jeg er fornøyd med at ungdommen søker utdanninger samfunnet trenger. Det viser at de både klarer å velge med hjernen og hjertet sitt. Spesielt gledelig er det at lærerutdanningene og helse- og sosiafagutdanningene er stadig mer populære. I tillegg har fått vi en stor og etterlengtet økning for realfag og teknologiske fag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Lærerutdanningene

Opptaket til lærerutdanningene øker stadig. I år er økningen størst for førskolelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. Til lærerutdanningene samlet er det gitt studietilbud til 722 flere søkere enn i fjor. Dette er en økning på 9 prosent. 

–Det er gledelig at vi får stadig flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningene. Det er tydelig at rekrutteringskampanjene som Kunnskapsdepartementet finansierer bidrar til denne økningen, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

Realfag og teknologi

Det er gitt rekordmange tilbud om studieplass ved realfaglige og teknologiske studier. Til bachelorutdanningene i ingeniørfag, er det sendt ut 14 prosent flere tilbud om studieplass i år enn i fjor.

–I årene framover vil Norge trenge mange nye kompetente realfags- og teknologikandidater. Det er derfor gledelig at disse utdanningene opplever vekst i både søkning og opptak. Bachelorprogrammet i ingeniørfag hadde for eksempel 25 prosent flere søkere sammenliknet med i fjor og opptakstallet viser at svært mange av disse er kvalifiserte. Årets opptak bekrefter at regjeringens langsiktige arbeid med å styrke rekrutteringen til disse fagene gir resultater, sier Kristin Halvorsen.

Helse- og sosialfagutdanninger

Det er fortsatt god tilstrømning til helse- og sosialfagutdanningene. Det er sendt ut 625 flere tilbud om studieplass til disse utdanningene i år sammenlignet med i fjor.

 

Restetorget

Foreløpig står ca. 14 000 kvalifiserte søkere uten studieplass. Det er ingen vesentlig økning i antallet søkere uten tilbud i år sammenliknet med i fjor.

Samordna opptak åpner Restetorget fredag 20. juli kl 0900.
Erfaringen fra tidligere år tilsier at mange av de kvalifiserte søkerne som i øyeblikket står uten studieplass, kan regne med å få tilbud om plass.

 -Jeg oppfordrer søkere til å være aktive på Restetorget. Der finnes det fortsatt mange spennende tilbud, avslutter kunnskapsministeren.

 

For informasjon om opptaket til lærerutdanningene, se egen pressemelding. Gå til Samordna opptak for mer informasjon om hele opptaket.