Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2012: Oppretter 1000 nye studieplasser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 50,7 millioner kroner til oppretting av 1 000 nye studieplasser fra høsten 2012. - Regjeringen tar konsekvensen av de høye søknadstallene til høyere utdanning og fortsetter satsingen på nye studieplasser, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen tar konsekvensen av de høye søknadstallene til høyere utdanning og fortsetter satsingen på nye studieplasser. I Revidert nasjonalbudsjett 2012 foreslår vi derfor å bevilge 50,7 millioner kroner til oppretting av 1 000 nye studieplasser fra høsten 2012, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.  

 

 • Lenke til Kunnskapsdepartementets budsjettside
 •  

  Årets søkertall fra Samordna opptak viste at 6,6 prosent flere enn i fjor ønsker å starte en høyere utdanning. I tillegg er det økt søkning til lokale opptak. - Spesielt gledelig var det at søkertallene til prioriterte fagområder, som førskole- og lærerutdanning og ingeniørutdanningene viste en solid oppgang, sier Halvorsen.  – Med så mange søkere var det nødvendig å ta grep for å motvirke lange ventelister til høsten for å komme inn på utdanninger som gir kunnskap Norge har et stort og økende behov for, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

  Den rødgrønne regjeringen har også tidligere bevilget midler til nye studieplasser. Med plassene i årets Reviderte nasjonalbudsjett har regjeringen i perioden 2006 – 2016 etablert 23 300 nye studieplasser. 

  De 1 000 nye studieplassene skal særlig bidra til å dekke kompetansebehov innenfor realfag og teknologi, helsefag og førskole- og lærerutdanning. Studieplassene vil fordeles til områder der det er påviste behov, rekrutteringsgrunnlag og opptakskapasitet. 

  Andre prioriteringer:

  Morsmålsopplæring

  Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å utvide og forbedre den digitale læringsressursen Morsmal.no samt til å utvikle kartleggingsprøver i grunnleggende norsk og på ulike språk for minoritetsspråklige elever. Den digitale læringsressursen gjør det mulig for elever å bruke morsmålet uavhengig av om skolene har tilgjengelige morsmålslærere eller ikke. På den måten kan barn og elever dra nytte av sin totale språkkompetanse.  

  Opplæring i kriminalomsorgen

  Regjeringen forslår å øke tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen med 5 millioner kroner. Midlene skal gå til styrking av opplæringstilbudet ved Hustad fengsel på grunn av utvidet soningskapasitet og opplæring ved egne soningsenheter for barn og unge i Oslo og Bergen. Dette er soningsforhold som foregår utenfor de ordinære fengslene. En styrking av ressursene skal bidra til at disse elevene får en opplæring som er tilpasset deres forutsetninger og behov. 

  Barnehageplasser

  Det forventes et større behov for nye barnehageplasser enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2012 som følge av endringene i kontantstøtteordningen for ett- og toåringer. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til kommunene med 122 millioner kroner.