Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utdanningskvalitetsprisen for 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utdanningskvalitetsprisen for 2012 er delt mellom to høyskoler og ett universitet. Høgskolen i Lillehammer er tildelt førstepris og en halv million kroner, mens andre- og tredjepris er tildelt henholdsvis Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik.

Utdanningskvalitetsprisen for 2012 er delt mellom to høyskoler og ett universitet. Høgskolen i Lillehammer er tildelt førstepris og en halv million kroner, mens andre- og tredjepris er tildelt henholdsvis Universitetet i Oslo og Høgskolen i Gjøvik.

 

Fra venstre: Anders Malthe-Sørenssen, Knut Morken, Hanne Sølna (UiO), kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Terje Ødegården, Håkon Sørum (HiG), Line Dobrowen, Torgeir Skyttermoen, Jens Uwe Korten (HiL)

Fra venstre: Anders Malthe-Sørenssen, Knut Morken, Hanne Sølna (UiO), kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Håkon Sørum,Terje Ødegården og Line Dobrowen (HiG), Torgeir Skyttermoen, Jens Uwe Korten (HiL) (Foto: NOKUT)

Årets vinnere har på ulike måter arbeidet godt med å gjøre høyere utdanning mer relevant. Spesielt er det spennende å se hvordan Høgskolen i Lillehammer har klart å kombinere praktisk og akademisk arbeid. Andre institusjoner har virkelig noe å lære av måten det her jobbes på, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Høgskolen i Lillehammer er tildelt førsteprisen for prosjektet ”BOL-studiet – en prakademisk utdanning av unge studenter innen HR”. Gjennom å satse på en kombinasjon av en praktisk og akademisk tilnærming til faget organisasjon og ledelse, har høyskolen etablert et unikt og attraktivt studium både blant studentene og i arbeidslivet.

 

Universitetet i Oslo er tildelt andrepris og kr 300.000 for prosjektet ”Computing in Science Education – Beregninger i realfagsutdanningen (CSE-prosjektet)”. Gjennom prosjektet har studentene blitt satt i stand til å studere realistiske problemer tidlig i studiet og har selv fått ansvar for å bidra til å gjøre utdanningen mer relevant.

 

Høgskolen i Gjøvik er tildelt tredjepris og kr  200.000 for prosjektet ”Simuleringssenteret”. Gjennom å etablere et avansert og omfattende simuleringssenter har høgskolen styrket utdanningskvaliteten i de helsefaglige profesjonsstudiene.

 

Utdanningskvalitetsprisen deles årlig ut av Kunnskapsdepartementet og har til hensikt å stimulere institusjonene innenfor høyere utdanning til å arbeide systematisk med å fremme og videreutvikle kvaliteten på sine utdanninger. Prisen er på totalt en million kroner og ble i år delt ut for tolvte gang.

For mer informasjon om prisen og juryens begrunnelse, se NOKUTs hjemmeside.

Til toppen