Historisk arkiv

Elisabeth Strengen Gundersen ny leder av FUG

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) får ny leder tirsdag 15. oktober. Elisabeth Strengen Gundersen fra Eidsberg kommune i Østfold overtar etter Christopher Beckham.

Elisabeth Gundersen har siden 1. januar 2012 vært utvalgsmedlem i FUG. Hun er godt kjent med utvalgets arbeid og har som utvalgsmedlem representert FUG ved flere ulike anledninger. Gundersen har fire egne barn og fire fosterbarn. Hun har i en årrekke vært en aktiv forelder i samarbeidet mellom skole og hjem, og har sittet i ulike lokale foreldreorgan.  

- Min hjertesak er at skolen skal være en del av samfunnet rundt seg, og at samfunnet rundt skolen også skal være en viktig del av skolehverdagen. Slik gjør vi skolen relevant også for yrkeslivet. Barnas foresatte er helt sentrale for barnas skolehverdag. Når foresatte og ansatte i skolen samarbeider og trekker i samme retning, utfyller de hverandre, sier Gundersen.

Christopher Beckham, som har ledet utvalget siden 1. januar 2012, ble i begynnelsen av september konstituert som andre nestleder i LO-forbundet Handel og Kontor. I den forbindelse ba Beckham om avløsning som leder av FUG.