Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Education at a Glance 2013

Fagbrev gir sikker jobb og inntekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ungdom som tar yrkesfaglig utdanning på videregående er ettertraktet på arbeidsmarkedet og får gode jobber, viser OECDs indikatorrapport ”Education at a Glance 2013”.

Ungdom som tar yrkesfaglig utdanning på videregående er ettertraktet på arbeidsmarkedet og får gode jobber, viser OECDs indikatorrapport ”Education at a Glance 2013”.
 
 – Arbeidsledigheten for de som har tatt fag- eller svennebrev er på bare 1,8 prosent, noe som er svært lavt sammenlignet med andre utdanningsgrupper. Rapporten viser også at det kan gi stor økonomisk gevinst å velge yrkesfag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Mens arbeidsledigheten for de med fag- eller svennebrev er kun 1,8 prosent, er den 3,5 prosent for de med studiekompetanse som høyeste utdanning.

Den økonomiske gevinsten ved å ta fag- og yrkesopplæring på videregående nivå er svært høy for menn i Norge, og hele 40 prosent over gjennomsnittet for OECD-landene. For kvinner er avkastningen av fag- eller svennebrev lavere. Dette henger sammen med de tradisjonelle kjønnsforskjellene i valg av yrkesfag, kombinert med lavere deltagelse i arbeidslivet.

– Dette viser at det kan lønne seg veldig å ta en yrkesfaglig utdanning, og at vi har en relevant fagopplæring i Norge som gir stabile jobber, sier kunnskapsministeren.

Vil få flere til å fullføre høyere utdanning

– Å øke andelen studenter som fullfører utdanningen de har startet på er høyt prioritert i årene fremover. Gjennomstrømning blir et viktig tema i den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning og i evalueringen av kvalitet i høyere utdanning. Det vil gi oss et bedre grunnlag for å hindre frafall, sier Kristin Halvorsen.

Andelen studenter som fullfører en bachelor- eller mastergrad er 68 prosent for hele OECD. I Norge er andelen som fullfører høyere utdanning 59 prosent.

– At gjennomstrømningen i høyere utdanning er noe lavere i Norge enn gjennomsnittet i OECD kan skyldes flere faktorer. Terskelen for å studere er lavere i Norge enn i flere andre land, vi har et godt arbeidsmarked som gir jobbmuligheter til dem som hopper av studiene underveis, og vi har en god studiefinansiering, sier Kristin Halvorsen.

Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å øke andelen studenter som fullfører høyere utdanning. Høyskoler og universiteter blir belønnet for å øke antall avlagte studiepoeng og studentene belønnes ved at deler av lånet blir omgjort til stipend etter hvor mange studiepoeng de avlegger.

– Vi ser en positiv tendens i forhold til at flere studenter gjennomfører de studiene de selv har planlagt. I tillegg har antall studiepoeng hver student avlegger økt de siste årene, sier Halvorsen.

Norge er det OECD-landet med mest knapphet på høyt utdannet arbeidskraft. Arbeidsledigheten blant høyt utdannede i Norge er på bare 1,5 prosent, som er lavest i OECD.

Store helsegevinster av utdanning

For første gang publiserer ”Education at a Glance” data om sammenhengen mellom utdanning og fedme og røyking. Sannsynligheten for å lide av fedme (BMI på minst 30) er omtrent dobbelt så høy for personer som bare har grunnskoleutdanning, sammenlignet med personer som har høyere utdanning.
For røyking er det også store forskjeller som knyttes til utdanningsnivå. I Norge er det litt flere som røyker enn i OECD i gjennomsnitt, og forskjellene som følger med utdanning er større i Norge enn i mange av de andre OECD-landene.
– Fra før vet vi at det er sammenheng mellom utdanning, livsstil og god helse. For første gang er disse indikatorene med i ”Education at glance” og dette underbygger at utdanning er viktig både for samfunnet og den enkelte, understreker Halvorsen.

Les hele rapporten her

Les sammendrag av rapporten her

Til toppen