Historisk arkiv

Rekordmange får tilbud om teknologi- og realfag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er rekordmange tilbud om studieplass ved realfaglige og teknologiske studier. Det er også ny rekord i antall utsendte studietilbud totalt.

– Norge vil i tiden fremover trenge flere realfags- og teknologikandidater. Det er svært bra at disse utdanningene også i år opplever vekst i opptaket av nye studenter. Årets opptak er en bekreftelse på at regjeringens langsiktige arbeid med å styrke rekrutteringen til realfagene gir gode resultater, sier statssekretær Ragnhild Setsaas.

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av i alt ca 117 000 søkere, er ca 97 200 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har 83 460 kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass gjennom SO. Det er sendt ut mer enn 4 000 flere tilbud i år enn i fjor. Dette tilsvarer en økning på 5,1 prosent.

Realfag og teknologi
Det er sendt ut rekordmange tilbud om studieplass ved realfaglige og teknologiske studier. I alt 3 431 har fått tilbud om realfagplass, en økning på ca 7 %. Til bachelorstudiet i teknologi er økningen enda større, ca 11 % økning fra i fjor.

Barnehage- og lærerutdanningene
Antallet søkere som får tilbud om barnehagelærerutdanning går ned med 8,8 %. Dette er likevel 106 flere enn i 2011.

– Nedgangen for barnehagelærerutdanningen var dessverre ventet ut fra søkningen. For oss er det viktig å understreke at det fortsatt er for få barnehagelærere i norske barnehager. I samarbeid med de aktuelle aktørene i barnehagesektoren skal vi jobbe videre med rekruttering til disse studiene, sier statssekretær Ragnhild Setsaas.

For grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 er tallene relativt stabile, mens det fortsatt er økning til grunnskolelærerutdanning 5-10 og til 5-årig integrert lærerutdanning. Innen barnehage- og lærerutdanningene er det sendt ut 100 færre tilbud enn i fjor. Siden 2008 og oppstarten av GNIST-partnerskapet har antallet kvalifiserte søkere med lærerutdanning som førstevalg økt med hele 62 prosent.

Helse- og sosialfagutdanninger
Det er fortsatt god tilstrømning til helse- og sosialfagutdanningene. Totalt er det sendt ut ca 15 300 mot 14 575 studietilbud i 2012. Det vil si at det er vel 700 flere tilbud i år enn i fjor.

Ledige studieplasser
Foreløpig står ca. 13 750 kvalifiserte søkere uten studieplass. Det er nedgang i antallet søkere uten tilbud i år sammenliknet med i fjor.

Samordna opptak åpner nettportalen Ledige studieplasser lørdag 20. juli kl 0900. Interesserte søkere kan imidlertid orientere seg om hvilke tilbud som finnes, allerede nå.

Erfaringen fra tidligere år tilsier at mange av de kvalifiserte søkerne som i øyeblikket står uten studieplass, kan regne med å få tilbud om plass.

– Jeg oppfordrer søkere uten tilbud om å sjekke nettportalen. Der finnes det fortsatt mange spennende tilbud og her er det førstemann til mølla, avslutter statssekretæren.