Historisk arkiv

Tilskudd til 1065 studentboliger fordelt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har fordelt 250 mill. kr til bygging og rehabilitering av 1065 studentboliger for 2013. Siden 2005 har regjeringen totalt bevilget midler til om lag 7400 studentboliger.

- Med årets tildeling viderefører regjeringen politikken for å gi lik rett til utdanning. God studentvelferd og tilgang til rimelige boliger til studentene er viktig for muligheten til å kunne ta høyere utdanning. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. 

I regjeringsplattformen Soria Moria II satt regjeringen målet om 1000 studentboliger i året. Dette er mer enn innfridd. I 2009 ble det gitt tilskudd til 1591 hybelenheter. De fire siste årene er det gitt tilskudd til ca 1000 boliger pr. år.

- Når vi har fordelt tilskudd til studentboliger for 2013 har vi lagt vekt på hvor det er størst behov, og på å følge opp og fullføre allerede påbegynte prosjekter. Flere studentsamskipnader har fått bevilget hele beløpet de har søkt om, forteller Halvorsen.

Antallet internasjonale studenter og boligmarkedet rundt studiestedet er også vektlagt i vurderingen. I årets fordeling blir om lag 2/3 av studentboligtilskuddene gitt til pressområdene. Dette fordi man ser at det er et særlig behov for studentboliger i de store byene. Samtidig er det er fortsatt et betydelig behov for flere studentboliger i hele landet.

  

Studentsamskipnad

HE innvilget

Studentsamskipnaden for Sunnmøre

45

Studentsamskipnaden i Agder

45

Studentsamskipnaden i Stavanger

42

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

168

Studentsamskipnaden i Ås

54

Studentsamskipnaden i Bergen

100

Studentsamskipnaden i Oppland

10

Studentsamskipnaden i Sogn og fjordane

10

Studentsamskipnaden i Buskerud

40

Studentsamskipnaden i Trondheim

100

Studentsamskipnaden i Nordland

250

Studentsamskipnaden i Hedmark

65

Studentsamskipnaden i Tromsø

96

Studentsamskipnaden i Vestfold

40