Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tilskudd til 418 ekstra studentboliger fordelt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I Revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslås det å sette av 100 mill. kr ekstra i 2013 til studentboliger. Regjeringen har fordelt midlene til Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Ås, Tønsberg, Halden, Tromsø og Sogndal. I sum gis det tilsagn om tilskudd til bygging av 418 hybelenheter (HE). Disse kommer i tillegg til de som ble bevilget i det ordinære budsjettet.

– Med dette overoppfyller vi målet i regjeringsplattformen. Utgifter til et sted å bo er studentens største utgift. Rimelige og tilgjengelige studentboliger er derfor et viktig virkemiddel for å sikre lik rett til høyere utdanning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

 

Studentskipnad HE innvilget ordinært budsjett 2013 HE fordelt over RNB 2013 Sum totalt 2013 med ordinært budsjett og RNB
Studentsamskipnaden for Sunnmøre 45   45
Studentsamskipnaden i Agder 45 30 75
Studentsamskipnaden i Stavanger 42 44 86
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus 168 110 278
Studentsamskipnaden i Ås 54 20 74
Studentsamskipnaden i Bergen 100 60 160
Studentsamskipnaden i Oppland 10   10
Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane 10 30 40
Studentsamskipnaden i Buskerud 40   40
Studentsamskipnaden i Trondheim 100 60 160
Studentsamskipnaden i Nordland 250   250
Studentsamskipnaden i Hedmark 65   65
Studentsamskipnaden i Tromsø 96 24 120
Studentsamskipnaden i Østfold   20 20
Studentsamskipnaden i Vestfold 40 20 60
Sum 1065 418 1438

 

I regjeringsplattformen Soria Moria II er det satt mål om 1000 studentboliger i året, dette er mer enn innfridd. De fire siste årene er det gitt tilskudd til omlag 1000 hybelenheter pr. år. Gjennom ordinært budsjett for 2013 ble det fordelt tilsagn om tilskudd til oppføring og rehabilitering av 1065 hybelenheter. Med midlene gitt over RNB har regjeringen gitt tilskudd til rehabilitering, kjøp og bygg av 1483 hybelenheter i 2013. Siden 2005 har regjeringen totalt bevilget midler til om lag 7 800 studentboliger med forslaget i RNB 2013.

Til toppen