Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utvalg skal se på finansieringen av universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan universitets- og høyskolesektoren bør finansieres i framtiden.

– Regjeringen har ambisiøse mål for høyere utdanning og forskning, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. – Finansiering er ett av de viktigste virkemidlene for å nå disse målene og bidra til vår framtid som kunnskapsnasjon.

Finansieringssystemet har virket i 10 år og har bidratt til at mange av målene med Kvalitetsreformen er nådd. Utvalget skal nå se på om finansieringen i større grad bør gå til å belønne kvalitet, faglig robuste og tydelig profilerte utdannings- og kompetansemiljøer, samt noen internasjonale toppmiljøer. Regjeringen ønsker seg en universitets- og høyskolesektor som ivaretar et bredt spekter av regionale, nasjonale og internasjonale kunnskaps- og kompetansebehov.

Utvalget har fått frist for å levere endelig rapport innen utgangen av 2014.

Utvalget skal ledes av professor Fanny Duckert, dekan ved det samfunnsvitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Øvrige medlemmer er:
Steinar Vagstad, professor ved institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen (UiB)
Britt Elin Steinveg, assisterende direktør ved Universitetet i Tromsø
Sturla Søpstad, avdelingsingeniør ved institut for elkraftteknikk ved NTNU
Lise Iversen Kulbrandstad, rektor ved Høgskolen i Hedemark
Christl Kvam, regiondirektør i NHO Innlandet
Agnes Landstad, direktør for Vestlandsforskning
Åsne Øysteinsdotter Høgetveit, masterstudent ved Universitetet i Tromsø
Jo Thori Lind, førsteamanuensis ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo
Hilde Nilsen, gruppeleder ved BiO Hilde Nilsen Group
Roar Tobro, direktør ved Høgskolen i Ålesund
Paul Birger Torgnes, daglig leder i Fjord Maritim Holding ASA

Her er mandatet

 

Til toppen