Historisk arkiv

Barnehagepengene skal gå til barnehagebarn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringa har lagt fram et omfattende forslag for å sikre den offentlige støtten til de private barnehagene fordi 27 statlige, øremerkede barnehagemilliarder skal overføres til kommunene. Forslaget vil gjøre at de private barnehagene har bedre rammebetingelser i framtida. Halvparten av barnehagene drives av private, hovedsaklig for offentlige midler og foreldrebetaling. En liten del av dette forslaget dreier seg om å begrense utbytte til private barnehageeiere.

Det har lenge vært totalforbud mot at kommersielle privatskoler tar utbytte fra skolesektoren. Dette totalforbundet støttet Bondevik-regjeringa. Når den rød-grønne regjeringa legger fram forslag om å begrense utbytte fra barnehagesektoren kaller høyrefolk det for ”kommunisme” og ”ekspropriasjon”. Det henger ikke på greip.  

Av kunnskapsminister Kristin Halvorsen 

Dette er saken: Regjeringa har lagt fram et omfattende forslag for å sikre den offentlige støtten til de private barnehagene fordi 27 statlige, øremerkede barnehagemilliarder skal overføres til kommunene. Forslaget vil gjøre at de private barnehagene har bedre rammebetingelser i framtida. Halvparten av barnehagene drives av private, hovedsaklig for offentlige midler og foreldrebetaling. En liten del av dette forslaget dreier seg om å begrense utbytte til private barnehageeiere.

Vi har ikke foreslått forbud mot utbytte i private barnehager, men begrensninger på utbyttets størrelse. Det er rimelig at private barnehageeiere får avkastning av den kapitalen de har skutt inn i barnehagen. Det som ikke er rimelig, er at private eiere kan ta store utbytter som stammer fra de pengene som fellesskapet bruker på barnehager eller fra foreldrenes betaling. De pengene skal gå til barnehagebarn, til kvalitet i barnehagen og til anstendige lønns- og arbeidsbetingelser for de ansatte. Allerede i dag kan kommunen i visse tilfeller redusere tilskudd til private barnehager hvis de tar urimelig utbytte eller godtgjørelse. De nye reglene kommer til erstatning for dette.

Barnehagesektoren drives jamt over nøkternt. Det er bare unntaksvis eksempler på store utbytteutbetalinger. De endringene som foreslås vil derfor bare begrense praksisen til unntakene av barnehagene i dag. Stortinget har imidlertid blitt enig om en ytterligere opptrapping av støtten til de private barnehagene. Samtidig må vi være forberedt på at det kan skje sammenslåinger og oppkjøp av de private barnehagene i framtida. Vi må ha et robust regelverk framover for å sikre fortsatt nøkternhet og at fellesskapets bevilgninger til barnehagene går til barnehagebarn. Det vil det store flertallet av de private barnehagene være tjent med fordi det sikrer fortsatt stor oppslutning om milliardoverføringene til barnehagesektoren.

Vi har også foreslått regler for framtida ved salg eller opphør av private barnehager. Det er for å gjøre utbyttebegrensingen reell og fordi det er rimelig at private eiere får igjen verdiene og avkastning av det de selv har bidratt med, men ikke den omfattende offentlige støtten eller foreldrebetalingen. Disse reglene skal ikke ha tilbakevirkende kraft og innebærer ikke noen rett for kommunen til å overta private barnehager.

Forslaget om å sikre fortsatt gode rammebetingelser for de private barnehagene har nå vært på høring. Vi går igjennom de synspunktene som har kommet inn. Noen av reaksjonene har vært basert på misforståelser eller ønske om å misforstå. Det er ingen grunn til å dramatisere situasjonen for de private barnehagene i framtida. De skal sikres gode rammebetingelser og vi skal sikre at barnehagemilliardene går til barnehagebarn.