Historisk arkiv

Pengene må komme barnehagene til gode

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har nå på høring et forslag om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehage. Ett av forslagene er å begrense adgangen til å ta ut utbytte på drift av barnehager.

Regjeringen har nå på høring et forslag om nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehage. Forslaget kommer fra hele regjeringen og ikke SV som det noen steder blir fremstilt som. 

Innlegg av Sylvi Bratten, politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet

Ett av forslagene er å begrense adgangen til å ta ut utbytte på drift av barnehager.  Det har vært stort engasjement rundt høringen, og kort tid før høringsfristen har gått ut, har 300 instanser sendt oss sin mening.  Vi skal gå grundig gjennom uttalelsene vi har mottatt før forskriften fastsettes.

Regjeringen er opptatt av at offentlige midler til barnehage skal komme barna til gode. Derfor foreslås det å stramme inn eiernes mulighet til å ta utbytte på barnehagedrift. Forslaget om uttaksbegrensning innebærer ikke et forbud mot å tjene penger på å drive barnehager. Vi mener det er viktig å legge til rette for at det fortsatt skal være attraktivt å drive og etablere private barnehager. Det er uttak av urimelig høy avkastning som det nå foreslås å stramme inn på. Forslaget skal hindre at verdier som det offentlige har bidratt til, tas ut av barnehagsektoren.  Det gjelder selvsagt ikke midler eieren har skutt inn selv, men verdier som er bygd opp av offentlig tilskudd og foreldrebetaling. Det foreslås ikke at uttaksbegrensningene skal ha tilbakevirkende kraft og forslaget rammer ikke verdier som er opparbeidet før forskriften trer i kraft.

I 2010 ble det bevilget 27 milliarder kroner til barnehagesektoren for at om lag 270 000 barn skal ha et godt barnehagetilbud. På fire år er innsatsen fordoblet og har kommet både private og kommunale barnehager til gode. Dette har gjort at vi har kommet i mål med den største velferdsreformen i nyere tid: Rett til barnehageplass av god kvalitet til makspris. Ikke minst har private barnehager bidratt til dette.