Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Guttene skal få hjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Guttene presterer svakere enn jentene i norsk skole, og spesielt i lesing. Derfor har vi sendt over 700 lærere på kurs i leseopplæring.

Gutt som leser

(Foto: Colourbox)

Guttene presterer svakere enn jentene i norsk skole, og spesielt i lesing. Derfor har vi sendt over 700 lærere på kurs i leseopplæring. 

Artikkel av kunnskapsminister Kristin Halvorsen 

Steffen R. M Sørum peker på et velkjent og viktig problem i norsk skole i Aftenposten 24. april. Han etterlyser hva som er gjort med undervisningen de siste ti årene for å hjelpe guttene. Det er gjort mye. 

Prestasjonsforskjellene mellom gutter og jenter er for store. 

PISA-resultatene i 2006 viste svake leseferdigheter spesielt for gutter. Som en oppfølging av dette, har om lag tusen lærere fra kommuner med svake resultater i nasjonale prøver deltatt i etterutdanning i lesing og regning.  En viktig del av denne etterutdanningen var å gi lærerne kunnskap om hvordan de best kan stimulere gutters leselyst. 

Alle skoler med ungdomstrinn skal i perioden 2012-2017 få tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i lesing, regning og klasseledelse. Gutters behov skal gis spesielt oppmerksomhet i arbeidet med å bedre leseferdighetene på ungdomstrinnet.   

For å utjevne kjønnsforskjellene må vi sørge for at lærere griper inn tidlig når kartlegginger avdekker at noen elever henger etter. Vi sørger nå for at lærere får den kompetansen de trenger for å gjøre leseopplæringen mest mulig effektiv og interessant.

 

Til toppen