Historisk arkiv

Midtlyng-utvalget: Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Et bredt sammensatt utvalg skal se nærmere på spesialundervisningen og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet. Utvalget skal blant annet vurdere i hvilken grad vi har et system som sikrer tidlig innsats til førskolebarn, elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov. Utvalget leverte sin innstilling 1. juli 2009.

Et bredt sammensatt utvalg skal se nærmere på spesialundervisningen og det statlige spesialpedagogiske støttesystemet. – Utvalget skal blant annet vurdere i hvilken grad vi har et system som sikrer tidlig innsats til førskolebarn, elever og lærlinger med særlige opplæringsbehov, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Utvalget skal legge fram konkrete forslag til bedre organisering og effektiv ressursbruk for en fremtidig helhetlig tiltakskjede for barn, unge og voksne med behov for spesialpedagogisk støtte.

– Jeg ønsker en grundig gjennomgang av spesialundervisningens plass i norsk skole, og utvalget vil også utrede kommunesektorens behov for veiledning og støtte, sier Djupedal.

Det er kommuner og fylkeskommuner som har ansvaret for å gi alle elever en tilpasset opplæring og spesialundervisning. Pedagogisk-psykologisk tjeneste skal bistå skolen i arbeidet med spesialundervisning. Det statlige spesialpedagogiske støttesystemet skal veilede og være en hjelp for kommunesektoren.

Utvalget består av 16 medlemmer og ledes av kommunaldirektør Jorid Midtlyng fra Trondheim kommune. Øvrige medlemmer er: Johans Sandvin, Bente Hagtvedt, Nils Egelund, Eva Björck-Åkesson, Peder Haug, Einar Christiansen, Grete Dalhaug Berg, Øystein Lund, Gidske Holck, Rune Grahn, Per-Erik Davidsen, Marianne Ween, Marit Dahl, Tove Lill Labahå Magga og Jorun Sandsmark.

Medlemmene har fagkompetanse på høyt nivå innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, organisasjons- og forvaltningskunnskap og problemstillinger på tvers av sektorer. To av utvalgets medlemmer kommer fra andre nordiske land. Utvalget skal bygge på de overordnede rammer og prinsipper for tilpasset og likeverdig opplæring i en skole som inkluderer alle.

Utvalget leverte sin innstilling 1. juli 2009.

Les utvalgets mandat her

Utvalget har egen nettside på Kunnskapsnettverk.no

http://www.kunnskapsnettverk.no/C11/C1/Midtlyngutvalget/Lists/Omrder/Summary.aspx