Historisk arkiv

Handlingsrommet for universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og blir forvaltet. Målet er å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning og legge et bedre grunnlag for å fremme handlefrihet. Marianne Harg, president i Tekna, skal lede arbeidsgruppen. Gruppen skal levere sin rapport innen 15. februar 2010.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan universitetene og høyskolenes selvstendighet fungerer og blir forvaltet. Målet er å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning og legge et bedre grunnlag for å fremme handlefrihet.

Marianne Harg, som er president i Tekna, skal lede arbeidsgruppen og har med seg en rekke sentrale representanter for universitets- og høyskolesektoren. Rapporten fra gruppen ble levert til Kunnskapsdepartementet innen 15. februar 2010.

Arbeidsgruppen skal vurdere følgende spørsmål:

  • Hvordan utdanningskvaliteten kan sikres og økes i høyere utdanning
  • Hvordan universitetene og høyskolenes selvstyre fungerer operativt i dag
  • Mekanismer og bevilgningsmønstre for forskning og høyere utdanning
  • Forvaltningen av forskningskarrieren og forskningsvilkår
  • Institusjonenes strategiske valg i forhold til omfang og innretning på fagportefølje i lys av finansieringssystemet
  • Organisering og styring av forholdet mellom intern og ekstern aktivitet
  • Balansen mellom nasjonale politiske prioriteringer og handlingsfrihet for institusjonene ved bruk av egeninnsats og andre ressurser  

Arbeidsgruppens sammensetning:

Marianne Harg (leder), president i Tekna 

Paul Chaffey, adm. direktør i Abelia

Sigmund Grønmo, rektor ved Universitetet i Bergen

Arvid Hallén, adm. direktør i Norges forskningsråd

Guri Hjeltnes, prorektor ved Handelshøgskolen BI

Bjarne Hodne, Forskerforbundet

Inger Aksberg Johansen, rektor ved Høgskolen i Harstad

Berit Kjeldstad, prorektor ved NTNU

Aslaug Mikkelsen, rektor ved Universitetet i Stavanger

Anne Karine Nymoen, leder for Norsk studentunion

Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO

Stig Slipersæter, forskningsleder ved NIFU Step

Anita Solhaug, 1. nestleder i Norsk Tjenestemannslag