Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tidsbruk-utvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal foreslå tiltak som vil gi bedre utnyttelse av tidsressursene i grunnskolen for at elevene skal få gode læringsvilkår og gode læringsresultater. Utvalget ledes av fylkesmann i Buskerud og tidligere stortingspresident, Kirsti Kolle Grøndahl. Utvalget skal avgi sin rapport innen 20. august 2009.

Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal foreslå tiltak som vil gi bedre utnyttelse av tidsressursene i grunnskolen for at elevene skal få gode læringsvilkår og gode læringsresultater. Utvalget ledes av fylkesmann i Buskerud og tidligere stortingspresident, Kirsti Kolle Grøndahl. For at utvalget skal få et best mulig grunnlag for videre arbeid, ber de nå om innspill til spørsmål om hva som stjeler tid i skolen og hvor mulighetene for forbedring ligger.

For å oppnå gode læringsresultater er det viktig at lærerne har høy kompetanse og disponerer tiden godt. Lærernes tid bør brukes til kjerneoppgavene i skolen; undervisning, vurdering og planlegging av undervisningen.  

Utvalget kan foreslå endringer i regelverket for å fjerne eller redusere eventuelle unødvendige oppgaver. 

Økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag skal utredes. Forslagene skal medføre en bedre og mer effektiv bruk av tidsressurser i skolen. 

Parallelt med utvalgets arbeid er det gjennomført et forskningsprosjekt som skal kartlegge lærernes tidsbruk. Utvalget skal basere seg på funn fra denne kartleggingen og fra andre relevante undersøkelser og annen forskning.

Viser til nyhet av 25. juni 2009: "For mange møter i skolen"

 

Utvalget har utsatt fristen for å avgi sin rapport til 15. desember 2009 da de trenger mer tid på sitt arbeid.  

Utvalget ønsker fortsatt innspill!

Hvilke oppgaver i skolen mener du ”stjeler” tid fra opplæringen?

Hvor ligger mulighetene til forbedring?

Si din mening her ([email protected])

Lenke til oversikt over utvalgets medlemmer og mandat

 

Til toppen