Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Fagerbergutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ekspertutvalg for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

- Vi må våge å stille kritiske spørsmål om det er god nok sammenheng mellom de ressurser vi setter inn i forskningen og resultatene vi får, om forskningsresultatene har høy nok kvalitet og om de gir svar på de store samfunnsutfordringene, sier forskningsminister Tora Aasland. Statsråden understreker grunnforskningens betydning for å nå målene. (Mars 2010)

Norge er ett av landene i verden som bruker mest offentlige midler per innbygger på forskning. De offentlige bevilgningene til forskning og utvikling har snart nådd 1 prosent av BNP (brutto nasjonalprodukt), som er det langsiktige ressursmålet.

- Vi må våge å stille kritiske spørsmål om det er god nok
sammenheng mellom de ressurser vi setter inn i forskningen og resultatene vi får, om forskningsresultatene har høy nok kvalitet og om de gir svar på de store samfunnsutfordringene, sier forskningsminister Tora Aasland. Statsråden understreker grunnforskningens betydning for å nå målene.

Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning - Fagerbergutvalget - er nedsatt av regjeringen for å se på nettopp slike spørsmål. Innenfor rammen av de ni målene for norsk forskning som regjeringen og Stortinget har satt, skal utvalget drøfte sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater for offentlig finansiert forskning og gi råd med sikte på forbedringer av systemet.

Professor Jan Fagerberg ved TIK-senteret, Universitetet i Oslo, leder utvalget. Se lenker i høyre kolonne for en presentasjon av utvalgets øvrige medlemmer, samt oppdatert informasjon om utvalgets arbeid.   

2. mai 2011 leverte utvalget leverte sin innstilling, NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem (pressemelding). Les et sammendrag av utredningen.

30. mai 2011 sendte Kunnskapsdepartementet Fagerbergutvalgets innstilling ut på en bred høring, med 20. oktober 2011 som frist. Les høringsbrevet og se listen over høringsinstanser på Kunnskapsdepartementets høringsside.

Disse hjemmesidene vil ikke lenger bli oppdatert etter 23.06.2011. 

Fagerbergutvalgets aktiviteter og siste nytt innen norsk forskningspolitikk:

23.06.2011: Onsdag 31.8. vil utvalgsleder Jan Fagerberg og utvalgsmedlem Ådne Cappelen presentere utvalgets innstilling for Seminaret i vitenskapsteori ved Universitetet i Oslo. Les mer på hjemmesiden til Seminaret i vitenskapsteori.

Nyhets- og debattoppslag om utvalgets arbeid:

"Tapte muligheter" av Egil Kallerud (leder, Forskningspolitikk nr. 2, 2011)

"Fagerbergutvalget har levert" (Forskningspolitikk nr. 2, 2011)

"Forskningsbarometeret (I og II)" av Gunnar Sivertsen (Forskningspolitikk nr. 2, 2011)

"Uklar diagnose og feil resept" av Stig A. Slørdahl (Forskningspolitikk nr. 2, 2011)

"Lite om samfunnsnytten av norsk forskning" av Lars Holden (Forskningspolitikk nr. 2, 2011)

15.06.2011: Utvalgsleder Jan Fagerberg og utvalgsmedlemmene Ådne Cappelen og Inge Jan Henjesand hadde 14.06. et debattinnlegg på trykk i Dagens Næringsliv:

"Mer åpen forskning" av Ådne Cappelen, Jan Fagerberg og Inge Jan Henjesand (DN/Abelia.no 14.06.2011)

Andre debattoppslag om utvalgets arbeid:

"Fem om Fagerbergutvalget" av Ester M. S. Mæland (Bladet Forskning nr. 1-2011)

"Stykkpris på forskning – er det veien å gå?" av Per Brandtzæg (Bladet Forskning nr. 1-2011)

"Universitetet ikke spesielt" av Jon Morten Melhus (Aftenposten 14.06.2011) 

14.06.2011: Utvalgsleder Jan Fagerberg presenterte 10.06. utredningen ved Finlands Akademi i Helsinki.

Last ned Jan Fagerbergs presentasjon her.

08.06.2011: Debattoppslag om utvalgets arbeid:

"Fagerbergutvalget i vrangstrupen" av Norunn S. Myklebust (forskning.no 07.06.2011)

01.06.2011: Nyhetsoppslag om utvalgets arbeid:

"Norske universiteter ikke best i noe" (Forskerforum 23.05.2011)

30.05.2011: Kunnskapsdepartementet har i dag sendt utvalgets innstilling ut på høring. Les mer på Kunnskapsdepartementets høringsside.

23.05.2011: Utvalgsmedlem Curt Rice blogger om utredningen:

"Hvordan vet vi om forskningsgruppa lykkes?" av Curt Rice (Rektoratbloggen 06.05.2011)

Dekan Stig A. Slørdahl ved St. Olavs hospital og Det medisinske fakultet ved NTNU blogger også om utredningen:

"Uff da!" av Stig A. Slørdahl (PulsenBlogg 20.05.2011)

Nyhets- og debattoppslag om utvalgets arbeid:

"Nærmer seg 100 nærings-PhDer" av Sølvi Waterloo Normannsen (Universitetsavisa 23.05.2011)

"Advarer mot PhD-overproduksjon" av Sølvi Waterloo Normannsen (Universitetsavisa 19.05.2011)

"Gjøvik-forskere er mest effektive" av Dag Yngve Dahle (Teknisk Ukeblad 16.05.2011)

"Studentene vil ha flere med doktorgrad" av Hans Henrik Sørensen (NITO 20.05.2011)

"Produktive forskere" (Høgskolen i Gjøvik 16.05.2011) 

19.05.2011: Forskningsrådets direktør Arvid Hallén blogger om utredningen:

"Fagerberg: Burde gravet dypere" (Arvids blogg 13.05.2011)

11.05.2011: Statsråd Tora Aasland møtte i dag til Stortingets spørretime for å besvare spørsmål fra stortingsrepresentant Henning Warloe (H) om utvalgets konklusjoner.

Les transkripsjonen fra debatten i Stortinget her (spørsmål 5).

Nyhets- og debattoppslag om utvalgets arbeid:

"Fagerbergs utvalgte" av Magnus Lysberg (Universitas 11.05.2011) 

"Trussel mot utdanningskvaliteten?" av Anne Karine Nymoen og Ingrid Foss Ballo, Norsk studentorganisasjon (NSO) (Universitas 11.05.2011) 

10.05.2011: Utvalgsleder Jan Fagerberg presenterte i dag utredningen for Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) sin årskonferanse på Lillestrøm.

Las ned Jan Fagerbergs presentasjon.

Les Abelias kommentar fra konferansen: "Instituttsektoren nå og i framtida".

09.05.2011: Utvalgsleder Jan Fagerberg presenterte utredningen for OECDs Working Party on Research Institutions and Human Resources" 06.05. i Paris.

Last ned Jan Fagerbergs presentasjon: "Can the efficiency of the public research system be measured?"

06.05.2011: Nyhets- og debattoppslag om utredningen:

"Forskere må tåle å bli målt" av Tormod Haugstad (Teknisk Ukeblad 06.05.2011)

"Fagerbergutvalget" (BIO-info 06.05.2011)

"Norsk forskning - hvor går veien?" av Hilde Hem (Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 05.05.2011)

05.05.2011: Statsråd Tora Aasland blogger om utredningen: "Ikke dyptpløyende nok fra Fagerbergutvalget?" (TORA 04.05.2011)

Nyhets- og debattoppslag om utredningen:

"Stjernetrøbbel" (Universitas 04.05.2011)

"Snevert om forskningsefffektivitet" (Akademikerne 04.05.2011)

"Frykter forskerdumping" av Mirjam K. S. Folkvord (Universitas 04.05.2011)

"Kamp om forkningspenger" (Bergens Tidende 04.05.2011)

"Vil gi mer penger til fri forskning" (Universitetet i Bergen 03.05.2011)

"Vil kutte forskningstid" av Bjørn R. Jensen (Ukeavisen Ledelse 03.05.2011)

"Feilmedisinering fra Fagerbergutvalget" (Norsk Tjenestemannslag 03.05.2011)

"Ressurser og resultater?" (Universitets- og høgskolerådet 03.05.2011)

"Kritisk til Fagerbergutvalget" (Utdanningsnytt.no 03.05.2011)

"For et styr!" (Plinius 03.05.2011)

"Vil ha et forskningsbarometer" (Utdanningsnytt.no 02.05.2011)

"Kan man sette mål om verdiskapning i forskningen?" av Karl-Christian Agerup (Innovasjon 2.0 02.05.2011)

"Positivt fra Fagerbergutvalget" (Tekna 02.05.2011)

"Fare for papirmølle" (Unio 02.05.2011)

04.05.2011: Nyhets- og debattoppslag om utredningen:

"Vil redusera forskingstida til ineffektive forskarar" av Martin Toft (Uniforum 02.05.2011)

"Positivt til åpen konkurransearena" av Guri Gunnes Oppegård (På høyden 04.05.2011)

"Fagerberg truer utdanningskvaliteten" (Norsk studentorganisasjon 02.05.2011)

Dekan Frank Lindberg ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland, blogger om utredningen:

"Forskning: Klarhet, ansvarliggjøring og samarbeid" av Frank Lindberg (Handelshøgskolen i Bodø. Offisiell blogg 03.05.2011)

Statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet blogger om utredningen:

"Svarene Fagerbergutvalget ikke har funnet om ikke-tematisk forskning" (Lekves lettelser 02.05.2011)

Dekan Dag Rune Olsen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetetet i Bergen har også et blogginnlegg:

"Fagerbergutvalget konkluderer i dag" (Dekanbloggen 02.05.2011)

03.05.2011: Nyhets- og debattoppslag om utredningen:

"Vil satse 2 mrd. på eliteforskere" av Kjersti Nipen (Aftenposten 03.05.2011)

"Money, money, money!" av Knut Olav Åmås (Aftenposten 03.05.2011)

"Flengende kritikk fra Fagerbergutvalget" av Aksel Kjær Vidnes (Forskerforum 03.05.2011)

"Besvarer ikke hovedspørsmålet" av Thomas Evensen og Synnøve Bolstad (Norges forskningsråd 02.05.2011)

"- En karikatur" av Dag Yngve Dahle (Teknisk Ukeblad 03.05.2011)

"- Mistillit til forskere" av Dag Yngve Dahle (Teknisk Ukeblad 03.05.2011)

"Et åpnere forskningssystem" (Abelia 02.05.2011)

"Utvalg bekrefter behov for forsterkede forskningbsevilgninger" (Venstre 02.05.2011)

02.05.2011: Fagerbergutvalget overleverte i dag sin utredning til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

Utvalgsleder Jan Fagerbergs presentasjon

NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem (foreløpig utgave)

Les et sammendrag av utredningen

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet:

Bedre styring av offentlige forskningsmidler

25.03.2011: Nyhetsoppslag om utvalgets arbeid:

"Hva teller når man teller?" av Per Heitmann, Magnus Otto Rønningen og Herman Strøm (Forskningspolitikk 21.03.2011)

"Svakt datagrunnlag" av Tore Abrahamsen (Forskningspolitikk 21.03.2011)

"Hvordan måle forskeres produktivitet" av Bjørn Haugstad (Forskningspolitikk 21.03.2011)

24.03.2011: Nyhetsoppslag om utvalgets arbeid:

"Research policy review nears completion" av Jan Petter Myklebust (University World News, 20.03.2011)

16.03.2011: Nyhetsoppslag om utvalgets arbeid:

"Ny tellestrid om Fagerbergutvalget" av Andreas Høy Knudsen (Forskerforum 09.03.2011)

07.03.2011: Debattinnlegg om utvalgets arbeid:

"Tull med tall" av Ole Petter Ottersen (Aftenposten 25.02.2011)

"Tull med forskningstall" av Jan Fagerberg (Aftenposten 07.03.2011)

28.02.2011: Fagerbergutvalget har i 2010 gjennomført en spørreundersøkelse ved alle universitetene og tre høyskoler om bruk av forskningsinsentiver (RBO) og tilgang til forskningsmidler. Utvalget har også spurt institusjonene om de har informasjon om hvor stor andel av de ansatte som publiserer i tellende kanaler. Spørsmålene er stilt til rektor, dekan og instituttleder. Bakgrunnen for undersøkelsen var blant annet å hente inn informasjon for å kunne si noe om hvordan forskningsmidler fordeles internt ved institusjonene og kartlegge hvor utbredt oppfatningen av knapphet på driftsmidler er i forskningsmiljøene.

Rapporten kan lastes ned her.

28.02.2011: Fagerbergutvalget har mottatt sluttrapporten fra Technopolis Group: "Research Support to the Fagerberg Committee. International comparison of goal-oriented public governance in research policy." Last ned rapporten her:

Volume I

Volume II

21.02.2011: Nyhetsoppslag om utvalgets arbeid:

"Vil gi fullt innsyn i forskningsresultater" av Kjersti Nipen (Aftenposten 21.02.2011)

"1 av 5 forskere forsker ikke" av Kjersti Nipen (Aftenposten 16.02.2011)

14.02.2011: For første gang er det gjennomført en samlet måling av norske forskningsmiljøers produktivitet, i forhold til hvor mye de får i offentlige midler til å drive forskning. Professor Jan Fagerberg har blitt intervjuet i Aftenposten om Narviks høye prestasjoner på publisering. Artikkelen kan leses på Aftenpostens nettside:

"Narvik på forskertoppen" av Jan Gunnar Furuly (Aftenposten 31.01.2011)

Aftenpostens artikkel ble også fulgt opp av NRK:

"Narvik øverst på forskertoppen" av Susanne Lysvold (NRK 31.01.2011)

28.01.2011: Utvalgsleder Jan Fagerberg, Inge Jan Henjesand, Randi Søgnen og sekretariatet deltok i et dialogmøte med Universitetet i Oslo.

Utvalgsleder Jan Fagerberg har deltatt på LOs Forskningpolitiske konferanse. Hans presentasjon kan lastes ned her.

Link til program for LOs forskningspolitiske konferanse.

10.01.2011: Norge har gitt sitt innspill til det 8. europeiske rammeprogrammet for forskning (FP8). Innspillet kan lastes ned her.

08.12.2010: Fagerbergutvalget reiser til Tromsø den 13. og 14. desember for å holde det 6. utvalgsmøtet. Det vil også bli arrangert et dialogmøte med Universitetet i Tromsø (UiT) den 13. desember. Program for dialogmøtet kan lastes ned her.

Presentasjon holdt av Jan Fagerberg (utvalgsleder)

Presentasjon av Randi Søgnen (utvalgsmedlem)

06.12.2010: Norsk Studentorganisasjon (NSO) har sendt et innspill til Fagerbergutvalgets arbeid. Innspillet kan lastes ned her.

01.12.2010: Cristin har åpnet i dag kl. 15.00! Cristin står for "Current research information system in Norway" og er en felles database for vitenskapelige publikasjoner. Curt Rice er medlem av Fagerbergutvalget og styreleder i Cristin, og er omtalt i Universitetsavisa (23.11.2010): "All forskning i en kurv".

Lenke til Cristins hjemmeside: http://www.cristin.no/no/index.html

12.11.2010: Forskningsrådet har svart på Fagerbergutvalgets innspill om fornyelse og har publisert en nyhetssak på sin hjemmeside (klikk her).

Svarbrevet kan lastes ned her.

10.11.2010: Fagerbergutvalget har mottatt ett innspill fra initiativet "Friere Forskning". De har nå samlet inn over 700 underskrifter. Innspillet kan lastes ned her.

03.11.2010: Fagerbergutvalget og sekretariatet reiser på studietur til London (Imperial College) og Paris (OECD) i perioden 3-5. november. Formålet er å lære mer om internasjonale aspekter ved offentlig finansiering av forskning.

En oversikt over presentasjoner holdt for utvalget i Paris (OECD) finnes her.

28.09.2010: Jan Fagerberg, Agnar Sandmo og Geir Arnulf (sekretariatet) deltok i et dialogmøte med forskningsutvalget ved Universitetet i Bergen.

27.09.2010: Fagerbergutvalget har gitt et innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med å utarbeide et mandat for evalueringen av Forskningsrådet. Innspillet kan lastes ned her.

16.09.2010: Utvalget har bedt Forskningsrådet redegjøre for sin funksjon knyttet til fornyelse og hvordan dagens virkemidler bidrar til dette. Les brevet her.

13.09.2010: NIFU STEP har på oppdrag fra Norges forskningsråd gjennomført en evaluering av ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF). Rapporten konkluderer med at ordningen i hovedsak har vært en suksess. Les mer og last ned rapporten her.  

07.09.2010: "Friere forskning!", et forskerinitiert opprop for større forskerfrihet og styrking av instituttenes rolle, har i løpet av våren og sommeren samlet 696 underskrifter (per 7. september). Fase 2 av denne kampanjen skal etter sigende innledes i høst. Les mer på www.friereforskning.com.   

30.08.2010: Fagerbergutvalget holdt sitt fjerde utvalgsmøte i NTNUs lokaler på Gløshaugen i Trondheim. I tillegg til diskusjoner i utvalget (se dagsorden), møtte utvalget representanter for ledelsen i bl.a. NTNU og SINTEF til et lite dialogmøte (se program).

28.06.2010: Fagerbergutvalget vies oppmerksomhet i siste utgave av Forskningspolitikk. Redaktør Egil Kallerud stiller i lederen spørsmål ved om utvalgets arbeid vil lede til noe mer enn "kjepphester og gammelt nytt". Utvalgsleder Jan Fagerberg bidrar med en kronikk, og dialolgmøtet utvalget arrangerte 31.5. er tema for en reportasje.

22.06.2010: En egen innspill-side er nå opprettet på nettsidene (se også lenke i høyre kolonne). Meldingsboksen brukes til å sende inn innspill til utvalget. Administrator vil så videresende seriøse innspill til utvalgsmedlemmene, samt legge dem ut på siden. Vi håper på mange konstruktive og engasjerte innspill!    

07.06.2010: Sekretariatsmedlem Barbra Noodt deltok på seminar i København i regi av Nordforsk, der temaet var Research Performance in the Nordic Countries. Les hennes oppsummering her. Rapportene International Research Cooperation in the Nordic Countries og Bibliometric Research Performance Indicators for the Nordic Countries ble presentert på seminaret.

01.06.2010: Utvalget holdt sitt tredje utvalgsmøte i Oslo. På dagsorden stod blant annet en gjennomgang av de fire forskningsutførende sektorene og deres plass i et velfungerende forskningssystem. Disposisjonen for den kommende utredningen ble også drøftet. Referat fra møtet legges som vanlig ut på nettsidene etter godkjenning på neste utvalgsmøte, som finner sted i Trondheim 30. august.

31.05.2010: Fagerbergutvalget arrangerte dialogmøte på Håndverkeren i Oslo. Over 150 engasjerte deltakere bidro til god stemning og konstruktiv debatt. På forhånd hadde utvalgsleder Jan Fagerberg forfattet et diskusjonsnotat med vedlegg som utgjorde grunnlag for debatten. En rekke interessante presentasjoner ble holdt på møtet, og disse kan lastes ned under "Presentasjoner holdt for utvalget" i høyre kolonne. Se også program for dialogmøtet her. Referat vil også legges ut på disse sidene så snart det foreligger.