Kalender

Vis hele kalenderen

03.03.2009

 • Fagseminar om tilpasset opplæring i et elevperspektiv

  Bård Vegar Solhjell| Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet og Elevorganisasjonen inviterer til fagseminar om tilpasset opplæring i et elevperspektiv 3.mars på Litteraturhuset i Oslo. Elevorganisasjonen, Kunnskapsdepartementet og forskere vil diskutere utfordringer og ulike tilnærminger til en bedre tilpasset opplæring for alle elever.

   

  På fagseminaret vil Elevorganisasjonen, Kunnskapsdepartementet og forskere diskutere utfordringer og ulike tilnærminger til en bedre tilpasset opplæring for alle elever.

   

  Elevorganisasjonen legger frem synspunkter og forslag til tiltak de mener er nødvendige for å styrke den tilpassede opplæringen i norsk skole. Tilpasset opplæring i et individ-/felleskapsperspektiv blir tema i et ordskifte mellom forskere på fagfeltet. Forskning om tilpasset opplæring vil også bli presentert på seminaret.

  Møtested: Litteraturhuset i Oslo (Wergelandsveien 29, møterom Nedjma i 3. etg. 

  Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og leder i Elevorganisasjonen Håvard Vederhus åpner seminaret. Pressen er invitert til å delta.

  Program: 

  1130 Vi starter med noe å bite i…. 

  1200 Velkommen  

  1205 Tilpasset opplæring i et elevperspektiv

  Leder Håvard Vederhus - Elevorganisasjonen

  Statsråd Bård Vegar Solhjell - Kunnskapsdepartementet 

  1235 Tilpasset opplæring – Elevorganisasjonens politikk og tiltak

  Mikal Kvamsdal presenterer Elevorganisasjonens politikk og forslag til tiltak når det gjelder tilpasset opplæring. 

  Spørsmål/kommentarer 

  1300 Forskning om tilpasset opplæring  

  Kari Bachmann – Høgskolen i Volda  

  1315 Hva sier lovverket om tilpasset opplæring og hvordan skal en forstå det?  

  Seniorrådgiver Cato Aarø - Kunnskapsdepartementet 

  Spørsmål/kommentarer 

  1335 Får flinke elever passende utfordringer i skolen? Refleksjoner ut fra TIMSS 2007

  Stipendiat Ole Kristian Bergem – Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling - UiO 

  Kaffe 

  1415 Tilpasset opplæring – individ og fellesskap

  Synspunkter fra forskere:

  ·         Professor Thomas Nordahl – Hi Hedmark

  ·         Forskningsleder Eifred Markussen -NIFUSTEP

  ·         Professor Bente Hagtvet – Institutt for spesialpedagogikk - UiO

  ·         Seniorrådgiver Sidsel Werner – Sørlandets kompetansesenter 

  Spørsmål og kommentarer 

  1545 Tilpasset opplæring i et elevperspektiv 

  Oppsummerende kommentarer fra Elevorganisasjonen og Kunnskapsdepartementet 

  1600 Avslutning

   

   

Til toppen