Tidligere statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV)

I perioden 17. oktober 2005 til 9.desember 2011.

Født: 1967

Lisbet Rugtvedt var statssekretær for kunnskapsministeren frem til 9. desember 2011, med ansvar for politikken knyttet til barnehagesaker og opplæringssaker. Opplæringssaker omfatter opplæring fra grunnskole og til og med videregående skole og voksenopplæring.

Utdanning:
Mellomfag idehistorie, Universitetet i Oslo.

Yrkeserfaring:
Ansatt i SVs stortingsgruppe som politisk rådgiver med utenriks- og forsvarspolitikk som arbeidsfelt, nestleder i SVs stortingssekretariatet fra 2001 til 2005.

Tidligere informasjonsrådgiver i Redd Barna, prosjektmedarbeider i Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU), byrådssekretær i Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og byutvikling, organisasjonssekretær i Sosialistisk Ungdom (SU) og barnehageassistent ved Studentenes Småbarnsstuer, Studentsamskipnaden i Oslo.

Rikspolitiske verv:
2000 – 2001:
Stortingsrepresentant for Oslo fra 1.april 2000 til 1.okt. 2001, medlem av Utenrikskomiteen
Vararepresentant for Oslo 1997 – 2000, vararepresentant/stortingsrepresentant  SV (1997 – 2001), medlem av SVs sentralstyre (1993 – 1999), leder i Sosialistisk Ungdom (SU) 1990 – 1992, medlem av SVs sentralstyre (1986 – 1992)

Lokalpolitiske verv:
1987 – 1991:
Bystyremedlem i Skien (permisjon fra 1989).

Andre verv:
1999 – 2000:
Medlem av Sårbarhetsutvalget
1992 –1997:
Medlem av Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter
1991 – 1993:
Styremedlem i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)