Tidligere statssekretær Jens Revold (SV)

I perioden 18.10.07- 13.03.09

Født: 1948

Jens Revold var statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i Kunnskapsdepartementet, med ansvar for høyere utdanning og forskning, i perioden fra 18.10.07 til 13.03.09.

Utdanning  

1980: Cand.polit., Universitetet i Tromsø.

1975: Siviløkonom, BI.

 

Yrkeserfaring

1998-2003:Prosjektkoordinator ved Norges fiskerihøgskole for flere større samarbeidsprogram og sekretær for Internasjonalt utvalg ved NFH.

1990-1991: Ansatt som forsker II ved FORUT Samfunnsplanavdeling (FORUT Samfunnsforskning AS). Ledelse/deltakelse: Diverse evalueringer av norsk havbrukssatsing.

1998-2001: Forelesninger, veiledning og sensorvirksomhet; MSc-programmet i "International Fisheries Management".

1991-1998: Adm. leder ved Senter for Miljø og Utviklingsstudier - SEMUT.

1991-2003: Div. sensoroppgaver og veilederoppgaver for fiskerikandidater på NFH.

1975-83: Diverse forelesninger innenfor fagene offentlig administrasjon, organisasjon og arbeidsledelse, regnskap. Institutt for Fiskerifag, UiTø (IFF).

 

Politiske verv

2003–2007: Tromsø kommune: Leder for Planutvalget og Plan og Næringskomiteen. Nestleder Finans- og byggeutvalget. Formannskapsmedlem.

1993 - 1999: Medlem og varamedlem i kommunestyret i Tromsø.


 

Andre verv

2006: Leder for utvalg for  utredning av Tromsø kommunes internasjonale satsing.

2006: Leder for utvalg for utredning av Nasjonalt Kyst- og sjømatsenter i Tromsø.

2006-07: Medlem utvalg for etablering av strategisk Næringsselskap for Tromsø.

2005: Medlem utvalg for å utrede prosjekt Innovasjon 2010 for Tromsø.

2005: Medlem utvalg for å utrede en petroleumsstrategi for Tromsø.

2004: Medlem utvalg for å utrede  Kommunale foretak i Tromsø.

2002 - 2004: Styreleder Avfallsbehandling Tromsø KF.

2000 - 2007: Styreleder Tromsø Veg A/S.

1995-99: Medlem i Teknisk komite/kommunestyret for SV.

1991-95: Medlem i Teknisk komite for SV.

1988-1994: Universitetet i Tromsøs representant i Nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning (NUFU).

1984: Leder i utvalg for å vurdere etablering av Akvakulturstasjon i Tromsø.
Til toppen