Statssekretær Elisabet Dahle (SV)


Født: 1968

Elisabet Dahle er statssekretær for kunnskapsminister Kristin Halvorsen i Kunnskapsdepartementet, med ansvar for politikken knyttet til barnehagesaker og opplæringssaker. Opplæringssaker omfatter opplæring fra grunnskole og til og med videregående skole og voksenopplæring.

Til toppen