Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rapporter om barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Siden inneholder oversikt over utredninger som er gjennomført fra juli 2002 (departementet som oppdragsgiver)

Oversikt over eksterne utredninger om barnehager

Siden inneholder oversikt over utredninger som er gjennomført fra juli 2002 (departementet som oppdragsgiver)


Firma


Tittel/tema


Ferdig

TNS Gallup Redusert foreldrebetaling for barnehageplass
–Ordninger for familier med lavest betalingsevne
Mars 2011
IRIS Barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet Mars 2011
PwC Tilsyn til besvær - undersøkelse av kommunene som barnehagemyndighet, herunder komunenes tilsyn med barnehagene Desember 2010
Universitetet i Agder
En undersøkelse om pp tjenestens arbeid med barnehagen
Høsten 2010
Telemarksforskning Utgifter i barnehager Oktober 2010

 

Likestillingssenteret Rapport: Nye barnehager i gamle spor Juli 2010
Asplan Viak og Fafo Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren - rapport fra andre fase Juni 2010
NOVA Siste skanse: En undersøkelse om 3-5 åringer som ikke går i barnehage Juni 2010
Rambøll Evaluering av kompetansetiltaksprosjekt i språkstimulering og flerkulturell pedagogikk for barnehageansatte 2005-2009 i regi av NAFO April 2010
Rambøll Kartlegging av det pedagogiske innholdet i skoleforberedende aktiviteter i barnehagen Mars 2010
Telemarksforskning Kostnader ved å øke minimumsfinansieringen av private barnehager

Oktober 2009

Fürst og Høverstad Analyse av kostnader i barnehagene i 2008 Oktober 2009
NOVA Å sende en bekymringsmelding - eller la det være April 2009
NIFU STEP PraksisFoU 2005-2010 2009
Høgskolen i Vestfold Evaluering av rammeplanen Mars 2009
Asplan Viak Rapport - kommunenes planer for utbygging i 2009 Februar 2009
TNS Gallup Tilfredshet med barnehagetilbudet Januar 2009
Statistisk sentralbyrå Undersøkelse om foreldrebetaling i barnehager - januar 2009 Januar 2009
Telemarksforskning Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Januar 2009
Asplan Viak Analyse av barnehagestatistikk september 2008 November 2008
Asplan Viak og Fafo Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren.
Rapport fra første fase
November 2008
Asplan Viak Analyse av kostnader i barnehagene i 2007 Oktober 2008
NAFO Rapport fra NAFO - Kompetanseutvikling for barnehageansatte innen språklige og kulturelt mangfold- 2007-2008 2008
Kunnskapsdepartementet Sluttrapport for Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004-2007 Mai 2008
NOVA Kunnskapsoversikt om forskning på kvalitet og innhold i norske barnehager Mai 2008
TNS Gallup Etterspørsel etter barnehageplasser ved endringer av foreldrebetalingen Mai 2008
TNS Gallup kommunens planer for utbygging av barnehageplasser i 2008. Mai 2008
Asplan Viak Undersøkelse om barnehager som går utover maksprisen April 2008
Rambøll Management Språkstimulering og språkkartlegging i kommunene April 2008
NOVA Hva med de andre? Barnehageansatte som ikke er førskolelærere April 2008
Asplan Viak Sluttstatus - mål om full barnehagedekning 2007 Desember 2007
Asplan Viak Rapport - analyse av barnehagestatistikk pr. 20.09.2007 November 2007
Agderforskning Rapport - dispensasjoner i barnehager November 2007
Fürst og Høverstad Analyse av kostnader i barnehagene i 2006 August 2007
Fafo

Hjemmebarna, en evaluering av språkstimulerende tiltak til

4-5 åringer som ikke går i barnehage

 
August 2007
SSB Rapport om etterspørselen etter førskolelærere Juni 2007
SSB

Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, januar 2007

 
Juni 2007
NOVA Full dekning, også av førskolelærerer? April 2007
Econ Analyse Rapport om etterspørselen etter barnehageplasser i 2008 Februar 2007

SSB

Undersøking om foreldrebetaling i barnehagar, august 2006

November 2006

TNS Gallup Bruk av støtteordninger i barnehagen for familier med lavest betalingsevne Oktober 2006
Rambøll Management

Evaluering av tilskuddsordning - Tiltak for å bedre språkforståelsen

blandt minoritetsspråklige barn i førskolealder

 
Oktober 2006
Høgskolen i Vestfold Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel September 2006
Senter for økonomisk forskning AS Samfunnsøkonomiske konsekvenser av ferdighetsstimulerende førskoletiltak September 2006

 

Asplan Viak Analyse av barnehagetall 20.09.06 September 2006

Fürst og Høverstad ANS

Kostnader i barnehagen i 2005 August 2006

TNS Gallup

Støtteordninger i barnehager for familier med lavest betalingsevne

Oktober 2005

 

Asplan Viak Analyse av barnehagetall pr. 20.09.05 September 2005

ECON Analyse

Regional befolkningsutvikling og behovet for nye barnehageplasser (Notat 2005-017)

September 2005

 

SSB

Foreldrebetalingsundersøkelse

November 2004

ECON Analyse

Undersøkelse om foreldrebetaling
ECON Analyse har gjennomført en omfattende undersøkelse av foreldrebetalingen i barnehagene etter innføring av maksimalpris.

Oktober 2004

Asplan Viak

Analyse av tall for barnehageutbygging i 2004. Kommunene har også rapportert antall barn på venteliste og gitt en vurdering av om målet om full dekning vil nås i løpet av 2005.

Oktober 2004

TNS Gallup

Foreldrebetaling i barnehager etter 1. mai 2004
Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager

Juni 2004

TNS Gallup

Undersøkelse om gjennomføringen av samordnet opptak i barnehagene

Februar 2004

TNS Gallup

Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene. Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager

September 2003

SSB

Barnetilsynsundersøkelsen

Mai 2003

Fürst og Høverstad ANS

Utforming av finansieringsmodell/makspris – kostnadsvariasjoner - drøfting av konsekvenser

Mars 2003

Allforsk

Tilleggsrapport med utgangspunkt i endringer i avtalen som følge av merknader i Finansinnstillingen

Februar 2003

ECON Analyse

Utbygging av barnehager – drøfting av mulige virkemidler for økt utbygging

Februar 2003

Fürst og Høverstad ANS

Analyse av kostnader i barnehagene

Februar 2003

ECON

Maksimalpris i barnehager

Januar 2003

Fürst og Høverstad ANS

Kostnader i private og kommunale barnehager – utvikling av et nytt opplegg for kostnadskartlegging i ikke-kommunale barnehager

September 2002

ECON

Foreldrebetaling i barnehager

August 2002

ECON

Virkemidler overfor private barnehager

August 2002

Fürst og Høverstad ANS

Utredning av modell for utforming av driftstilskudd til barnehager

Juli 2002