Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet

Statsbudsjettet for Kunnskapsdepartementet 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Styrker kunnskapsnasjonen Norge

Regjeringens forslag til budsjett for Kunnskapsdepartementet for 2010 ble presentert 13. oktober 2009.

Regjeringen Stoltenberg II sitt forslag til statsbudsjett for 2010 ble lagt frem for Stortinget tirsdag 13. oktober 2009. 

Fleire skuletimar på barnetrinnet og gratis leksehjelp for dei yngste. 5600 fleire studieplassar ved universitet og høgskular og 350 millionar til klimaforsking. Offentleg forskingsfinansiering på nær éin prosent av brutto nasjonalprodukt. Regjeringa vidarefører tiltaka som følgde med tiltakspakken i januar, mellom anna for å kjempe mot fråfall i den vidaregåande opplæringa.