Historisk arkiv

Kalender

Forskningsuniversitetet og globale utfordringer - 29. november

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Sted:

Vil du være med å diskutere fremtidens globale utfordringer og hvordan vi skal møte disse med ny viten? Meld deg på til nasjonal konferanse i Bergen. (29. november)

 

Vil du være med å diskutere fremtidens globale utfordringer og hvordan vi skal møte disse med ny viten?

I anledning Vitenskapsåret inviterer Universitetet i Bergen, i samarbeid med Kunnskapsdepartementet til en nasjonal konferanse om grunnforskningens rolle i vår stadig mer globaliserte verden.

Perspektivet for konferansen er: “Betydningen av fri grunnleggende vitenskap for å møte globale utfordringer – hvordan kan Norge bli et foregangsland for å skaffe gode vilkår for fri og grunnleggende vitenskap?” Konferansen åpnes av forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland og det vil ellers være foredrag av nasjonale og internasjonale fremragende forskere som Geoffrey Boulton og Merle Jacob.  Konferansen søker å presentere gode eksempler på grunnleggende forskning som har betydning i møte med ulike globale utfordringer, Samtidig vil deltakere, bidragsytere og et eget panel bli invitert til å drøfte hva universitetene bør og kan bidra med av viten i utviklingen av vår felles fremtid. 

 

PROGRAM

Sted: Egget i Studentsenteret, UiB  

0900-0915: Velkommen ved rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen

0915-0930: Åpning av konferansen ved statsråd Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet 

0930-1010: Innlegg ved professor Geoffrey Boulton, Universitetet i Edinburgh

1010-1050: Innlegg ved Merle Jacob, Universitetet i Lund

1050-1120: Kaffepause

1120-1135: Innledning til neste bolk ved prorektor Berit Rokne, Universitetet i Bergen

1135-1200: Innlegg ved professor Terje Tvedt, Universitetet i Bergen

1200-1300: Lunsj

1300-1325: Innlegg ved professor Rebecca Jane Cox Brokstad, Universitetet i Bergen

1325-1350: Innlegg ved professor Rolf-Birger Pedersen, Universitetet i Bergen

1350-1405: Innslag ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen

1405-1420: Kaffepause

1420-1435: Innledning til debatt ved professor Roger Strand og dekan Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen

1435-1520: Debatt

1520-1530: Avslutning ved rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen

 

Lenke til program 

Lenke til Vitenskapsåret

Vitenskapsåret på Twitter

Vitenskapsåret på Facebook